Kan jij gedachten lezen?
Telepathie is het vermogen om gedachten te kunnen lezen. Deze paranormale gave is buitengewoon nuttig: ze schenkt een messcherpe gevoeligheid en maakt je bewust van wat anderen werkelijk denken

Heb je weleens geweten wat iemand zou gaan zeggen voordat hij of zij het onder woorden bracht? Zo ja, dan heb je een vorm van telepathie meegemaakt – het vermogen om gedachten te lezen. Deze paranormale gave is buitengewoon nuttig: ze schenkt een messcherpe gevoeligheid en maakt je bewust van wat anderen werkelijk denken. Test hierin hoeverre jij gedachten kunt lezen!


Telepathie is door parapsychologische onderzoekers uitgebreid bestudeerd, aangezien gegevens uit gecontroleerde experimenten met gedachten lezen kunnen worden afgezet tegen wat statistisch waarschijnlijk is. Met de hieronder volgende experimenten kun jij je telepathische vaardigheden testen.

VIJF KAARTEN
Een telepathische boodschap heeft enkele kenmerken. Zo is er een zender, die meestal onbewust vanuit een emotioneel aansprekende situatie een in ‘beelden’ verpakte boodschap stuurt naar een dierbare. Voor de ontvanger komt de boodschap onverwachts; hij heeft de indruk de beelden echt te zien of de boodschap daadwerkelijk te horen. Het verklaringsmodel voor telepathie is: de psychische energie van de zender vormt een energiebestand in het kosmische web. Iemand die emotioneel verbonden is met de zender kan via zijn zesde zintuig toegang krijgen tot dit bestand. De klassieke methode om gedachtenlezen te testen werd ontworpen door de parapsycholoog Karl Zener. Hij ontwierp een serie van vijf kaarten met eenvoudige figuren: een cirkel, een vierkant, een kruis, een ster en een stel golflijntjes. Dit stel kaarten is een belangrijk instrument geworden in het parapsychologisch onderzoek. Je kunt ze kopen, maar voor deze test kun je ook gewoon een spel kaarten gebruiken.

DE TEST
Je gaat als volgt te werk: van een spel kaarten neem je de kaarten 1 tot en met 8 van elk symbool: dus ruiten 1 tot en met 8, et cetera. De test kan door slechts twee personen tegelijk worden gemaakt: het medium dat de gedachten moet lezen en de zender, wiens gedachten zullen worden gelezen. Je schudt de kaarten en legt het spel dicht (dus: gedekt) voor de persoon die als zender fungeert. Het medium heeft de vier symbolen (harten, ruiten, schoppen of klaveren) voor zich liggen. De zender neemt de bovenste kaart op en concentreert zich uitsluitend op het kaartsymbool. Dus: harten, ruiten, schoppen of klaveren. Bij deze test spelen de cijfers en de afbeeldingen geen rol. Het medium mag de kaarten, die de zender nu na elkaar opneemt, niet zien, maar moet als het ware ‘blind’ beslissen welk symbool de zender telkens heeft opgenomen. Elke beslissing moet hij opschrijven. Hierbij dient het medium zich zo ontspannen mogelijk te gedragen. Zo werk je het hele spel door tot alle tweeëndertig kaarten zijn afgenomen. De zender moet erop letten dat hij bij het weer neerleggen van de kaarten de volgorde niet verandert. Na het spel worden de notities van het medium vergeleken met de door de zender teruggelegde kaarten. Elke overeenkomst betekent een punt. De handeling moet je in het geheel vijf keer uitvoeren! Dit om daardoor het toeval uit te schakelen. Noteer de treffers van elke ronde in onderstaande tabel. Daarna tel je de resultaten van alle vijf ronden op. Wat je totale score betekent, kom je te weten bij het onderstaande testresultaat.

TESTRONDEN
1e ronde
Treffers:

...................

2e ronde
Treffers:

...................

3e ronde
Treffers:

...................

4e ronde
Treffers:

...................

5e ronde
Treffers:

...................

Totaal:

...................

HEB JIJ HET ZESDE ZINTUIG?

Minder dan 39 treffers
(in vijf rondes)
Je was te krampachtig. Je moet je beter ontspannen. Het best kun je de test nog eens herhalen

39 tot 41 treffers
(in vijf rondes)
Je hebt precies het volgens de waarschijnlijkheidsberekening te verwachten aantal treffers behaald. Je kunt dus geen gedachten lezen.

42 tot 45 treffers
(in vijf rondes)
Een zekere gave om gedachten te lezen is bij jou aanwezig. Herhaal de test om het resultaat te bevestigen

46 tot 53 treffers
(in vijf rondes)
Je bezit de gave gedachten te lezen! Je zou de test moeten herhalen om misschien het testresultaat nog te verbeteren. Probeer het in elk geval ook nog eens met een andere zender.

54 tot 57 treffers
(in vijf rondes)
Je gave om gedachten te lezen is bijzonder goed. Je beschikt duidelijk over een bovennatuurlijk waarnemingsvermogen.

Meer dan 57 treffers
(in vijf rondes)
Je telepathisch vermogen is buitengewoon. Je zou je beslist voor experimenten ter beschikking moeten stellen van een wetenschappelijk instituut.

VOOR GEVORDERDEN
De hiervoor beschreven test werkt met symbolen en beelden die zowel bij zender als ontvanger bekend zijn. Een stap verder is om te experimenteren met volkomen willekeurige beelden die de ‘ontvanger’ nog niet eerder heeft gezien. Het zal zeker helpen als de persoon met wie je hierbij samenwerkt jou mentaal en emotioneel na staat. En als het iemand is met wie je al eerder ‘flitsen’ van telepathisch contact hebt doorgemaakt, des te beter. Dit gebeurt vaak met mensen die bloedverwanten van elkaar zijn. Zo kan de mentale band tussen tweelingen uitzonderlijk sterk zijn.

ONBEKENDE BEELDEN
Deze test betreft het ontvangen van nog niet eerder geziene beelden. Vraag hiervoor aan een vriend of vriendin om een beeld naar jou over te stralen dat je nog nooit eerder hebt gezien.

•Laat je vriend(in) een willekeurige afbeelding kiezen om te verzenden – het zou   
 bijvoorbeeld een prentbrief kaart kunnen zijn, of een illustratie uit een boek. Het is het
 best om te beginnen met eenvoudige, aanschouwelijke beelden, zoals een dier, een boom
 of een gebouw.

•Op een afgesproken tijdstip concentreert je vriend(in) zich op de afbeelding en ‘straalt’
 die actief naar jou uit.

•Bereid je voor om het binnenkomende beeld te ontvangen door je volledig te ontspannen.

•Laat alle gewaarwordingen en indrukken die zich voordoen, je geest binnenkomen.
 Registreer ze dan enkel zonder je dingen af te vragen en maak een mentale aantekening
 van elk beeld dat je ziet.

•Als je klaar bent, keer dan terug naar je normale bewustzijnsniveau. Teken de beelden
 terwijl ze je nog vers voor de geest staan, of schrijf gedetailleerd op wat je gezien hebt,
 zodat je de resultaten met je vriend(in) kunt controleren.

TELEPATHIE VERHOGERS
De hieronder beschreven factoren kunnen jouw telepathische vaardigheden verhogen.

Het zenden.
Een belangrijke factor is in elk geval dat de zender emotioneel geladen is en een sterke emotionele binding heeft met degene aan wie hij iets wil doorseinen. Als je een boodschap wilt zenden naar iemand, spreek deze dan hardop voor jezelf uit en ‘illustreer’ je boodschap in je geest zoveel mogelijk met beelden. Haal je daarbij ook het beeld van de persoon die je wilt bereiken helder voor de geest. Daarna moet je proberen het helemaal los te laten, want als je er in de geest mee bezig blijft, bind je de energiestroom aan jezelf en belemmer je de omzetting ervan naar een bestand in het kosmisch web. Een bevorderende invloed bij het zenden kan zijn: een sterk geloof in de realiteit van je psychische kracht en een gevoel van verbondenheid met de oneindige energievelden in de kosmos.

Het ontvangen
Om berichten te kunnen opvangen is geen techniek voorhanden. Er is alleen een juiste innerlijke houding voor nodig: een houding, die zo min mogelijk barrières opwerpt tegen het opvangen van berichten uit het kosmisch web. Intuïtief leven, levendige verbeelding en visualiseringsvermogen, open staan voor verwondering, dicht bij je diepere kern blijven, afgestemd zijn op subtiele indrukken, niet te sterk betrokken zijn bij materiële beslommeringen, zijn allemaal belangrijke aspecten van de juiste houding. De werking van het zesde zintuig kan worden belemmerd door barrières als ongeloof, herinneringen, vastgeroeste ideeën, fantasieën, rationele instelling en onzekerheid. Veel telepathische berichten worden opgevangen via de droom.
 


Bronnen: H. Ertel, Het grote testboek J. Soskin, Bent u paranormaal begaafd.