Privacybeleid

Inleiding

Welkom bij ParaVisie. Uw privacy is van groot belang voor ons, en we zetten ons in om uw persoonsgegevens te beschermen en te respecteren. Dit privacybeleid legt uit hoe we omgaan met uw persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt en gebruik maakt van onze diensten. Wij voldoen aan de relevante Europese wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verzameling en gebruik van gegevens

Wanneer u een account aanmaakt op onze website Paravisie.nl, die wordt beheerd en is eigendom van Consulto B.V., verzamelen wij de volgende gegevens:

  • E-mailadres: nodig voor accountverificatie en communicatie.
  • Gebruikersnaam: voor identificatie op ons platform.

Zolang u uw account niet verwijdert, bewaren wij de gegevens van uw account. Wij behandelen de gegevens die u met ons deelt vertrouwelijk en slaan deze dienovereenkomstig op.

Externe betaaldiensten

Wij slaan geen betalingsgegevens op. Alle betalingen worden verwerkt door onze betalingsdienstaanbieders (Payment Service Providers, PSP's):

  • Mollie
  • Paypal

Deze PSP's hebben hun eigen privacybeleid, waarin wordt uitgelegd hoe zij met uw gegevens omgaan. Wij nemen de gegevens van uw bank en de daaraan gekoppelde persoonsgegevens niet op in ons systeem.

Verwijderen van gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Om uw gegevens te verwijderen, kunt u uw account verwijderen via de accountinstellingen op onze website. Bij het verwijderen van uw account worden al uw persoonsgegevens permanent verwijderd uit onze systemen.

De AVG en beveiliging

Omdat wij hechten aan uw privacy, houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij nemen organisatorische en technische maatregelen om datalekken en cyberaanvallen zoveel mogelijk te beperken.

We werken dagelijks aan de veiligheid en betrouwbaarheid van onze diensten.

Zo trainen we onze consultants, maken wij gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens op onze site invult, en versleutelen wij de van u ontvangen gegevens in ons systeem.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang uw account actief is. Chatberichten en chathistorie worden door ons vertrouwelijk behandeld en opgeslagen. Wij bewaren een chathistorie maximaal 12 weken en gebruiken deze ter verbetering van de dienstverlening aan de desbetreffende gebruiker of voor verbetering in algemene zin. Indien de chathistorie wordt gebruikt ter verbetering van de dienstverlening in algemene zin, wordt de chathistorie eerst geanonimiseerd.

Cookies

Wat zijn cookies?

De ParaVisie-website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij bezoek aan de website wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens waarmee uw voorkeuren tijdens het bezoek aan onze site worden opgeslagen.

Deze informatie kan door ParaVisie niet gebruikt worden om persoonlijke gegevens van bezoekers te achterhalen. Aan een cookie is bijvoorbeeld te zien of u een bepaalde pagina al eerder heeft bezocht of dat u via een link op een bepaalde plaats op de website bent gekomen.

De ParaVisie-website is goed beveiligd. Van cookies van de ParaVisie-website kunt u verwachten dat ze uw bezoek aan de website vergemakkelijken en u kunt erop vertrouwen dat ze geen virussen op uw computer overbrengen.

Waarom gebruikt ParaVisie cookies?

Cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt; dat formulieren met meerdere pagina's de complete informatie versturen, dat ParaVisie de bezoekersaantallen kan bijhouden en dat er diensten van derde partijen (zoals bijvoorbeeld Google Analytics) aangeboden kunnen worden.

U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn. Daarom werkt ParaVisie met een speciale extensie die u in staat stelt om alleen voor ParaVisie te bepalen of u het toestaat dat er enkele cookies op uw computer worden opgeslagen.

Met cookies voert ParaVisie onderzoek uit om de website te verbeteren

Met cookies kan ParaVisie informatie verzamelen over uw bezoek aan Paravisie.nl, inclusief de pagina's die u op deze sites bekijkt, de links waarop u klikt en de andere acties die u onderneemt.

Daarnaast verzamelt ParaVisie bepaalde standaardinformatie die de browser (uw surfprogramma) naar elke website verzendt die u bezoekt, zoals het type en de taal van de browser die u gebruikt, de tijd van het bezoek en de link die u volgde om onze sites te bereiken.

Met deze informatie kan ParaVisie bepalen welke onderdelen van de site goed worden bekeken en waar minder bezoekers komen. Zo kan ParaVisie ervoor zorgen dat de informatie die veel gezocht wordt, ook eenvoudig te vinden is.

Cookies van derden

Het grootste deel van de inhoud van de ParaVisie-websites (de content), bestaat uit zelfgeschreven teksten. Daarnaast maakt ParaVisie gebruik van een aantal diensten van derden, bijvoorbeeld de analysetool van Google - Google Analytics.

Sommige van deze netwerken plaatsen een cookie op uw computer om gegevens over het gebruik van deze dienst te kunnen bijhouden. Deze informatie stelt deze partijen in staat diensten en in sommige gevallen gerichte reclame te leveren waarvan zij menen dat deze u zullen interesseren. ParaVisie heeft geen toegang tot de cookies die eventueel door netwerken van derden zijn geplaatst.

Wat slaat ParaVisie op met Cookie?

ParaVisie biedt u de keuze om cookies te accepteren of niet te accepteren. In dit geval houden wij in een database bij of u op de computer waarmee u op dat moment onze site bezoekt, de cookies wel of niet heeft geaccepteerd.

De andere keuze die we u bieden is om niet te kiezen. In dat geval blijft de vraag bovenaan onze sites staan. Zolang u geen keuze maakt, registreren wij dit ook niet in de logbestanden.

Uw rechten

Volgens de AVG heeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

  • Recht op inzage: U heeft het recht om te weten welke gegevens we over u hebben (Artikel 15 AVG)
  • Recht op rectificatie: U heeft het recht om onjuiste gegevens te laten corrigeren (Artikel 16 AVG).
  • echt op verwijdering: U heeft het recht om uw gegevens te laten verwijderen (Artikel 17 AVG).
  • Recht op beperking van de verwerking: U heeft het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken (Artikel 18 AVG).
  • Recht op overdraagbaarheid: U heeft het recht om uw gegevens over te dragen aan een andere dienst (Artikel 20 AVG).
  • Recht van bezwaar: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens (Artikel 21 AVG).

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.

Contact

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of als u uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via:

E-mailadres: privacy@paravisie.nl

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd. Controleer deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.

Slot

Wij danken u voor uw vertrouwen in ParaVisie en we verzekeren u dat wij ons uiterste best doen om uw privacy te beschermen en te respecteren.

Laatst herzien op: 27 mei 2024