Korte politieke jaarprognose - Astrologie 2017
Sandra Jansen van Galen bekijkt astrologisch gezien wat 2017 op politiek gebied zal brengen.

 

De jaarvoorspellingen voor 2019 zijn gepubliceerd! Bekijk hier de paranormale jaarvoorspelling 2019

 

Het jaar 2017 belooft een periode te worden waarin politiek gezien de noodzaak van veranderingen in het daglicht gesteld wordt. Een samenwerking tussen de hemellichamen Saturnus en Uranus keert regelmatig door het jaar 2017 terug. Er ontstaat een stabiliteitsproces tussen de oude en nieuwe elementen. Er wordt een gegeven lijn gevolgd, waarin nieuwe veranderingen en politieke afspraken verweven worden. De noodzaak van veranderingen worden ingezien en wij zullen merken dat hier ook naar gehandeld gaat worden. Pappen en nathouden; het blussen van politieke situaties verdwijnt naar de achtergrond.

Zaken dienen zorgvuldig bewaakt te worden en voorzichtigheid is belangrijk. De revolutionaire Uranus speelt namelijk de hoofdrol en doet politiek Nederland belanden in een duizelingwekkende periode. Er doen zich ongelofelijke kansen voor in de politiek die gegrepen kunnen worden. Echter is er weinig tijd tot nadenken. En laat men ook maar ergens een steekje vallen, dan kan dit grote nadelige consequenties hebben. De nadruk in politiek Nederland, en hierdoor voor de gehele bevolking, is gefocust op vrijheid. Onder de druk van verbintenissen en vastgeketende regels wenst men uit te komen.

In de maanden februari en maart 2017 ontstaat er een spanningsaspect tussen de planeten Pluto en Uranus om oude verkapte regelgevingen, welke niet meer bij deze tijd en eeuw horen, uit ons leven te bannen. Pluto beheerst dood en wederopstanding en Uranus brengt plotselinge veranderingen teweeg. Wederom komen er situaties aan het daglicht welke lange tijd verborgen zijn gebleven, waardoor nieuw licht op situaties beschenen wordt. De noodzaak wordt ingezien en flexibel zijn, is van groot belang.

Vanaf het vroege voorjaar tot en met de maand juli 2017, vormt het planetensamenspel tussen Jupiter en Neptunus een lastige combinatie. Tijdens deze periode wegen beperkingen welke vanuit het dagelijkse bestaan worden opgelegd, behoorlijk zwaar. Zowel Politiek Nederland, als de bevolking worden op de proef gesteld. Het is belangrijk dat beperkingen geaccepteerd worden, de realiteit niet uit het oog wordt verloren en dat de visie en kijk op zaken verbreedt worden. Overdreven zelfvertrouwen kan voor nadelige gevolgen zorgen, waardoor vanuit macht/machteloosheid beslissingen genomen worden. Overdreven risico’s en speculaties hierin zijn anders het gevolg.  

Kortom, de landelijke verkiezingen van 2017 komen zwaar onder vuur te liggen, waarin Uranus onvoorspelbare situaties toont en Den Haag een zware dobber krijgt. Internationale mensenrechtenverdragen, het beschermen van vluchtelingen, onderdrukking en de gevolgen door politieke belemmeringen voor de Nederlandse bevolking worden blootgesteld.

Tekst: Sandra Jansen van Galen - MediumCollege