Spirituele gidsen innerlijke verrijking misleiding

Spirituele gidsen, innerlijke verrijking of misleiding?

Andy, mijn Amerikaanse vriend, zit tegenover me en channelt. Hij krijgt berichten door van meerdere gidsen. Andy is een heel bijzondere man en een betrouwbaar medium. Samen met zijn vrouw Suzanne helpen ze mensen uit verschillende landen door middel van boodschappen die hem doorgegeven worden van boven. Hij is zo dol op zijn werk, dat hij het zelfs niet kan laten om vrienden te helpen die niet met hulpvragen bij hem komen...

Normaliter is het voor mij een prachtig gezicht om Andy in trance te zien. Als Andy channelt is zijn aura groter, mooier, zitten er prachtige roze tinten in en heel veel licht. Hij straalt dan iets sereens uit. Hij bemoedigt mensen en de boodschappen die hij doorgeeft zijn wijs en oprecht. Vandaag voelt hij echter anders aan, zijn aura is niet zo indrukwekkend als anders. Het lijkt alsof zijn gidsen ook veranderd zijn. Ze hebben de volgende raadgeving voor me. ‘Je moet met Andy en zijn vrouw mee gaan naar Amerika. Het is jouw taak ze te helpen met hun praktijk. Dit is een nieuwe weg voor jou en zal heel stimulerend zijn voor je spirituele groei.’ Ik word niet bepaald enthousiast. Ik heb in Nederland mijn familie en vrienden. Mijn leven is prima op orde. Ik ben magnetiseur en heb een fijne praktijk, dankbaar vervullend werk. Ik kan het niet laten om Andy, die nog steeds in trance is, te onderbreken. Ik merk op dat ik gelukkig ben in Nederland en niet van plan ben om mee te gaan. Andy maakt een kalmerend gebaar met zijn hand en vervolgt: ‘Irma is een hardnekkige vrouw. Ze luistert niet naar goede raad en is eigenwijs. Het wordt tijd dat ze aan zichzelf gaat werken. Ze moet leren te luisteren naar ons advies en haar koppige wil uit te schakelen. Met dit laatste kan Andy haar helpen.’

Teleurgesteld

Het is inmiddels jaren later en ik heb nog steeds geen spijt van mijn besluit om naar mijn eigen gevoel te luisteren. Ik heb de juiste keuze gemaakt. Vrienden zijn soms verbaasd dat ik nog steeds positief ben over mijn vriend Andy. Dezelfde mensen die hem vroeger adoreerden en in mijn ogen blind voeren op zijn doorgegeven raadgevingen, zijn nog steeds teleurgesteld in hem. Ook zij kregen namelijk minder leuke dingen te horen. Een vrouw had zijn raad opgevolgd om haar man te verlaten en met haar werk te stoppen. Ze had van beide beslissingen heel veel spijt gekregen, maar kon ze niet meer terugdraaien. Andy was mede hierdoor van zijn voetstuk gevallen, een voetstuk waar hij wellicht nooit op had moeten staan ondanks zijn bijzondere gave. Niemand wist exact wat er aan de hand was. Ik vermoed dat hij destijds vermoeid was en eventjes het contact met zijn gidsen kwijt was. De berichten leken van hemzelf te komen. We waren goede vrienden, lachten veel samen en misschien leek het hem gewoon gezellig dat ik hem zou helpen met zijn werk. Wellicht bedoelde hij het zelfs heel goed toen hij de vrouw adviseerde om haar leven drastisch om te gooien, maar ook hier was zijn advies gekleurd en te sturend.

Misverstanden

Ook al hebben tegenwoordig steeds meer mensen contact met hun gids of zelfs met meerdere gidsen, nog steeds bestaan er veel misverstanden over gidsen. Misschien is dit het geval omdat onze cultuur te lang afgedwaald is geweest van het spirituele. Wetenschap en materialisme vierden jaren hoogtij en ons innerlijke leven kwam er veelal bekaaid vanaf. In korte tijd keren we nu terug naar meer spiritualiteit en hierin moeten we nog een beetje onze weg vinden. We zijn of direct te positief en goedgelovig, lyrisch over onze herontdekte talenten, of te afkeurend en angstig. Het juiste midden is vaak zoek. Het zou echter heel jammer zijn om het kind met het badwater weg te gooien en na enkele negatieve ervaringen channelen als misleiding af te doen. Gidsen horen bij het leven, ieder mens heeft minstens één gids.

Richtlijnen

Er bestaat een aantal richtlijnen om jezelf te beschermen tegen misleidende boodschappen die soms doorgegeven worden. Het kan voorkomen dat de communicatie met de gidsen vervormd raakt doordat degene die channelt minder goed in zijn of haar vel zit. De boodschappen kunnen dan gekleurd worden door degene die ze doorgeeft. Vergeet nooit dat mensen feilbaar zijn. Ze zijn onderhevig aan vermoeidheid, eigenbelang of soms zelfs negatieve of depressieve gevoelens. Ook een prima spiritueel helper kan tijdelijk minder goed functioneren en daardoor even het lijntje met boven kwijtraken. Je hoeft hier niet bang voor te zijn zolang je je eigen nuchtere verstand gebruikt. Volg altijd je gevoel en neem nooit klakkeloos aan wat iemand channelt, of jij het nu zelf bent of een ander. Realiseer je dat een echte gids er altijd is om jou te helpen, maar nooit je leven voor jou gaat leiden of te sturend en dwingend is. Toets dus altijd gevoelsmatig of je met een hogere entiteit te maken hebt. Een hogere entiteit is vredelievend, positief en tolerant. Luister dus naar je hart. Een echte gids is een zuiver wezen ten dienste van de mensheid en zal altijd jouw vrije wil respecteren. We zijn hier op aarde om te leren. De gids zal jou je ruimte gunnen en dat houdt zelfs in dat je fouten mag maken om daarvan te leren. Je gids is een enorme verrijking van je leven, zal je wellicht weleens behoeden voor onnodige misstappen, maar zich nooit gedragen als een autoritair wezen dat jouw leven bepaalt. Sommige mensen hebben contact met overleden familieleden. Vergeet niet dat oom Joop die tijdens het leven een zuiplap en een brokkenmaker was, na zijn dood nog steeds oom Joop is, die gewoon zijn aardse jasje uitgetrokken heeft. Waarom zou je hem nu ineens wel serieus nemen? Heel af en toe gebeurt het dat een mens lastig gevallen wordt door een negatieve entiteit die zich als gids voordoet. Dit kan bijvoorbeeld een overleden mens zijn die verdwaald is en de weg naar het licht nog niet heeft gevonden. Dan is het belangrijk je te realiseren dat jij zelf kapitein op je schip bent, baas over je leven, en te allen tijde deze entiteit weg kunt sturen. Mocht je toch angstig zijn, dan is het niet zwak maar juist verstandig om hulp in te roepen van een spiritueel genezer. Zorg ervoor dat gidsen, ook al zijn ze wel heel wijs en bijzonder, niet een vlucht worden. Blijf met beide benen op de grond staan en realiseer je dat je niet voor niets hier op aarde bent. Juist hele spirituele mensen zijn goed geaard, vaak praktisch en leven in het moment. Het is niet de bedoeling dat je verslaafd raakt aan de geestelijke wereld, maar deze integreert in je bestaan. Een goede gids zal je vaak behoeden voor escapisme en niet als een slaafje dag en nacht met goede raad paraat staan of de fouten die je maakt in je leven herstellen. Hij wil dat je leert en groeit en is geen babysitter voor je. Een ander belangrijk punt is dat wanneer je kampt met trauma’s uit het verleden, je bijvoorbeeld mishandeld of misbruikt bent of wanneer je lijdt onder bepaalde geestelijke stoornissen zoals de borderline stoornis, schizofrenie, psychoses of angstaanvallen, het juist af te raden is om contact te zoeken met je gids. Het is dan van cruciaal belang om menselijke hulp te zoeken en te proberen je leven te helen. Het kan zijn dat je aura beschadigd is en dat je daardoor gevoelig bent voor allerlei invloeden. In een dergelijke toestand mag je geen enkel risico lopen. Ook wanneer je veel drugs hebt gebruikt, is het raadzaam om eerst te werken aan het herstel van je aura en je leven op orde te brengen voordat je contact zoekt met gidsen. Drugsgebruik zorgt, net als bepaalde geestelijke stoornissen, dat je aura poreus is en dit is geen ideale situatie om je open te stellen voor niet belichaamde wezens. Realiseer je tot slot dat mensen altijd verzot zijn geweest op een goed griezelverhaal en dat negatieve ervaringen uitvergroot worden en aangedikt. Ook de media, waaronder de filmindustrie met zijn paranormale horrorthrillers, spelen hierin een grote rol. Maak dan ook goed onderscheid tussen echte gevaren en fictie.

Helpers

In de meeste gevallen zijn spirituele gidsen gewoon wat deze woorden letterlijk betekenen: het zijn helpers vanuit een hogere werkelijkheid die de mens en spirituele consulten ten dienste staan en hem of haar helpen met zijn of haar taak hier op aarde. Ze horen bij ons leven en zijn te lang weggedrukt en beschouwd als rariteit, terwijl ze een zeer grote steun en troost voor de mensheid kunnen zijn.