Telepathie dromen

Telepathie in dromen

We dromen allemaal, iedere nacht. Toch weten we eigenlijk weinig van dromen af. Zijn ze louter bedoeld ter verwerking en grotendeels gebaseerd op fantasie? Zijn de meeste dromen inderdaad bedrog? Paragnost Harry Bosma besloot het fenomeen aan nadere studie te onderwerpen en concludeert: door analyse van onze dromen komen we meer te weten over de aard van de ons omringende werkelijkheid. Én ontdekken we wat ons onderbewuste ons te vertellen heeft. Welkom in de wondere wereld van de droom...

Begin jaren negentig wordt Harry Bosma ernstig ziek. Zijn drukke leventje komt plotseling tot stilstand als hij jaren achtereen in bed moet doorbrengen. Omdat hij weinig anders kan, begint hij zijn dromen aandachtig te volgen. Wat later ontwikkelt hij zelfs speciale software om zijn dromen overzichtelijk op te slaan en te rangschikken. Via internet legt hij contact met mensen die geïnteresseerd zijn in dromen en ervaringen en gedachten willen uitwisselen. Harry: "Gezamenlijk met dromen bezig zijn werkt heel stimulerend. Het zorgt ervoor dat je gerichter kunt focussen en gezamenlijk doelen kunt stellen."

Intentie

Eén van de eerste zaken waar Harry zich met de groep op stortte was het verschijnsel van de lucide droom. Tijdens een lucide droom weet je dat je droomt en daardoor is er meer sturing mogelijk. Alhoewel het opwekken van 'bewuste dromen' moeilijk bleek, nam het aantal wél toe. Bovendien deden de groepsleden andere vreemde ervaringen op. Harry: "We merkten dat sommige van onze dromen in elkaar over begonnen te lopen. Droomelementen van de één kwamen óók voor in de droom van een ander. Iemand droomde bijvoorbeeld dat een hotelkamer voor hem werd geprepareerd, terwijl een ander groepslid droomde dat hij voor iemand anders een hotelkamer prepareerde. Dergelijke gevallen vonden we bijzonder, aangezien de groepsleden elkaar niet kenden en vooraf van de droominhoud van de ander niet op de hoogte waren. We werden steeds ambitieuzer en besloten op een gegeven moment te proberen elkaar in onze dromen te ontmoeten. Dat lukte niet, maar we rapporteerden onafhankelijk van elkaar wél dezelfde landschappen waarbij ook de details overeen kwamen. Het grappige was dat je je in je eigen droom bekeken voelde, omdat je wist dat er 'afgesproken' was. Sommige deelnemers zagen in hun dromen zelfs bewakingscamera's hangen! Het uitwisselen van de droomervaringen leidde ertoe dat onze dromen steeds realistischer werden en meer inhoud kregen. Blijkbaar zorgde het groepseffect met de gebundelde intentie daarvoor. De aandacht die we onze dromen gaven, betaalde zich evenredig uit. Ik weet dat er uitgebreide rituelen bestaan om de inhoud van de droom vooraf te beïnvloeden. Maar volgens mij is de intentie qenoeq, Heb je een zware week achter de rug en wil je eindelijk eens ontspannen? Denk dan voordat je gaat slapen sterk aan een voor jou ontspannende activiteit en je gaat waarschijnlijk een heerlijk nachtje tegemoet!"

Het buitenzintuiglijke

Er is in de loop der jaren behoorlijk wat wetenschappelijk onderzoek verricht naar het verband tussen dromen en paranormale indrukken. Dr. Joseph Banks Rhine, een gerenommeerde parapsycholoog uit de vorige eeuw, schatte dat van alle buitenzintuiglijke waarnemingen maar liefst zestig procent 26 of meer tijdens onze slaap wordt opgedaan! Te denken valt aan voorspellende, telepathische of spiritistische dromen. Ook Harry zelf had een verbluffende ervaring: "Ik droomde dat iemand via email contact met me zocht over een boek. Hij vertelde dat zijn favoriete band AC-DC was. De volgende dag kreeg ik een mailt je binnen van een man die zich afvroeg of ik een recensie van zijn boek over dromen op mijn website wilde plaatsen. Verder hield hij van rockmuziek, met name van AC-DC..." De hypothese dat dromen toegang geven tot het buitenzintuiglijke is van alle tijden. Al in de Griekse oudheid werden aan de droom eigenschappen van een orakel toegeschreven. Ook de Bijbel staat vol met verhalen over voorspellende dromen. Ondanks een aantal succesvolle wetenschappelijke experimenten om het verband tussen dromen en het paranormale te bewijzen, gaat de interesse van Harry met name uit naar persoonlijke ervaringen. Hij licht toe: "Ik ga ervan uit dat de link inmiddels voldoende is aangetoond. Het lijkt sowieso logisch te veronderstellen dat je tijdens je slaap toegang zou kunnen hebben tot sferen waarvan je overdag - onder meer door de drukte van het dagelijkse bestaan - afgesneden bent. Talloze persoonlijke ervaringen leveren een overstelpend anekdotisch bewijs, al blijft het soms lastig overeenkomsten tussen droom en werkelijkheid definitief aan toeval of het paranormale toe te schrijven. Dat dat een schemergebied is, daar moeten we mee leren leven. Om voor dromen leuke en verhelderende toepassingen in je dagelijkse bestaan te vinden, hoef je gelukkig niet te wachten tot de wetenschap honderd procent 'om' is."

Tijd

Harry ziet dromen als een normaal onderdeel van het leven en vindt het jammer dat het onderwerp wat in de obscure hoek blijft hangen. Hij vraagt zich afwelke kennis we over de realiteit kunnen vergaren, indien er openlijk over dromen gesproken zou kunnen worden en er gedegen onderzoek naar gedaan werd. Hij noemt het een 'braakliggend terrein' en stelt voor met name de vreemde gedragingen van de tijd onder de loep te nemen. Harry: "Tijdens het werken met de droomgroepen werd duidelijk dat ons beeld van tijd op de schop moet. We zien tijd als een lineaire lijn, met achter ons het verleden en voor ons de toekomst. In dromen blijkt dat heel anders te werken. Onze groepsdeelnemers komen uit zo'n beetje alle gebiedsdelen van de wereld en dus uit zeer uiteenlopende tijdszones. Maar iemand die na het slapen opstaat kan de toekomstige droom van een ander groepslid al beïnvloed hebben door zijn eigen droom van de afgelopen nacht. In dromen is het ook mogelijk naar verleden of toekomst te reizen en te communiceren met mensen uit andere tijden. En de voorspellende droom - denk aan de passagier die op basis van een droom afzag van een reisje met de 'Titanie' - is natuurlijk genoegzaam bekend. Allemaal aanwijzingen dat onze driedimensionale wereld van tijd en ruimte een illusie is. De ervaringen van dromers lijken een beetje op de belevenissen die tijdens bijna-dood ervaringen worden opgetekend. Stuk voor stuk beschrijven mensen die een bijna-dood ervaring hebben gehad, sferen waar tijd en ruimte geen enkele rol lijken te spelen en alles gelijktijdig ervaren kan worden. In Amerika liep een droomexperiment met een dorp, waarbij de dromen van dorpsbewoners werden opgetekend. De inwoners bleken in hun dromen al vooruit te lopen op gebeurtenissen die later daadwerkelijk plaatsvonden."

Signaalfunctie

Aanhakend op het laatste voorbeeld vervolgt Harry: "Ik denk dat dromen een verlengstuk zijn van de dagelijkse realiteit. Wat ik daarmee bedoel is het volgende: in dromen worden de zaken dié op onbewust niveau in je leven spelen manifester. Je verwerkt niet alleen, maar je hakt ook knopen door, kiest nieuwe richtingen en maakt plannen voor de toekomst. Je bent je daar overdag vaak niet meer bewust van en acties lijken vooral in waaktoestand te worden genomen. Maar als je goed naar je innerlijk zou luisteren, besef je dat je eigenlijk al wist wat je ging besluiten of dat je aanvoelde wat er ging gebeurèn. Overdag lijkt het allemaal prima te gaan, maar 's nachts droom je over een breuk in je relatie. En een paar maanden later ga je daadwerkélijk uit elkaar. Op onbewust niveau wist je al die tijd dus al dat er iets fout zat. Ik wil daarmee zeggen dat als we beter naar onze dromen zouden kijken, en dat betekent ze aandacht geven en op waarde schatten, het contact met onze intuïtie zou verbeteren. Juist in 'onze dromen komen signalen van buiten ongefilterd door. Daardoor zie je situaties zoals ze zijn, ongehinderd door vooroordelen van jezelf of de omgeving. En daardoor ervaar je ook een authentiekere versie van jezelf dan in het dagelijks leven het geval is. Misschien heb je elke nacht in je dromen de grootste ruzie met je moeder, maar gaan jullie overdag poeslief met elkaar om. Om de lieve vrede te bewaren of omdat je de confrontatie niet aandurft? Met andere woorden: dromen vervullen een signaalfunctie. Is er een kloof tussen jouw wereld 's nachts en overdag, dan wordt het wellicht tijd eens kritisch naar jezelf te kijken. Maar maak het vooral allemaal niet te zwaar. Dromen is eerst en vooral gewoon leuk."

Droomdagboek

Volgens Harry hebben we tijdens het slapen dus toegang tot een niveau waarop onze intuïtie of ons onderbewuste werkt en we eventuele paranormale indrukken kunnen opdoen. Niet dat we overdag daar gehéél van afgesloten zijn. Harry: "In hoeverre is een onverwachte ontmoeting onverwacht? Wellicht ging er een doodnormale afspraak, gemaakt op onbewust niveau, aan vooraf. Wellicht dat je daarom dacht aan die persoon, net voordat hij of zij belde of je pad kruiste? Niet dat het de functie van dromen is, maar ze geven een helder inkijkje in de werking van ons onderbewuste." Tenminste: als je er ook echt mee aan de slag gaat. Want in onze drukke maatschappij is het voor veel mensen 's ochtends meteen weer rennen en hollen geblazen. Geen tijd om de droom rustig te noteren, met een ander te delen, laat staan te analyseren. In dat geval vervaagt de droom ook snel. Tips van Harry: schaf een droomdagboekje aan en laat het invullen ervan onderdeel worden van je dagelijkse routine. Of sluit je bij een droomgroep aan als je gerichter aan de slag wil gaan. Harry: "Er zijn zoveel mogelijkheden om je dromen verder uit te diepen. Ik denk bijvoorbeeld aan het samenwerken met een partner om eventuele vragen die je over een bepaalde droom hebt op te helderen. Geoefende dromers keren in dat geval gezamenlijk terug naar de desbetreffende droom. Soms kan de inhoud voor de dromer te pijnlijk zijn om rechtstreeks te ervaren. Twee zien in elk geval meer dan één. Er bestaan ook groepjes dromers die ingezet worden om via dromen tot antwoorden te komen op het probleem van iemand anders."

Symboliek

Harry vindt vooral het speculatieve en persoonlijke van de dromenwereld aantrekkelijk. Een eigen experiment waarbij Harry in waaktoestand het Groninger museum bezocht en leden van de droomgroep liet dromen over zijn uitstapje (uiteraard zonder vooraf de locatie prijs te geven), toonde met name aan dat persoonlijke interesses je droom kleuren. Harry: "Iemand met maritieme interesse droomde over de groene meerpalen in het kanaal waarin het museum ligt. En degene die vooral over de architectuur van het pand droomde, was kunstenaar van beroep." Alhoewel Harry zelf ook symbolen boekjes bij de interpretatie van sommige van zijn dromen gebruikt, wil hij toch nuchterheid op de lezer van ParaVisie overbrengen: "De meeste dromen zijn niet zo ingewikkeld. In principe heb je geen deskundige nodig om ze te kunnen verklaren. Natuurlijk wordt er gewerkt met symboliek, maar ook die is vrij basaal. Droom je dat je achterna gezeten wordt? Wellicht voel je je opgejaagd. Zit je in een rijdende auto zonder stuur? Misschien heb je het idee de regie over je leven verloren te hebben. Ons onderbewuste is 's nachts aan het woord. En als je de tijd neemt om te luisteren, klinkt het allemaal zo helder als glas."