Disclaimer

Paravisie.nl is een onderdeel van Consulto B.V. te Amsterdam. Deelname aan en inschrijving bij Paravisie.nl, en gebruik van de site Paravisie.nl, vindt plaats onder toepasselijkheid van deze disclaimer.

Deze disclaimer is eveneens van toepassing op alle diensten en activiteiten die samenhangen met Paravisie.nl en/of worden aangeboden door Paravisie.nl

Disclaimer van het bestuur van Paravisie.nl betreffend privacy, kinderporno en kindermisbruik:

Zoals we in onze algemene voorwaarden duidelijk communiceren staat de privacy van onze klanten en coaches hoog op onze prioriteitenlijst. Bij Paravisie.nl beschermen we uw privacy en streven we altijd naar een hoog niveau van gegevensbescherming.

De informatie verzonden in chatberichten berichten op ons platform is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de chat tool ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan.

Echter, als er via ons platform strafbare feiten worden herkend is het ons maatschappelijke plicht om actie te ondernemen. Kinderporno en seksueel geweld tegen kinderen zijn strafbaar. Als wij op soortgelijke feiten geattendeerd worden zullen we onze privacy regels overschrijven omdat we bij Paravisie.nl sterk geloven dat ieder kind recht heeft op bescherming tegen seksueel misbruik.

Kom je kinderporno of gelijksoortige verhalen over seksueel geweld tegen kinderen of verhalen over kindermisbruik tegen in een (chat)gesprek? Meld dit aan ons in het contactformulier.