Boodschap van jouw krachtdier

De boodschap van jouw krachtdier

Krachtdieren zijn spirituele begeleiders. Ze geven jou symbolische boodschappen door om je te beschermen, te inspireren en zelfvertrouwen te geven. Kruist een dier geregeld je pad? Of voel jij je enorm aangetrokken tot een bepaald dier? Dat zou zomaar je krachtdier kunnen zijn... Ontdek hier wat jouw krachtdier is en welke boodschap hij voor jou heeft! 

 

Vind jouw krachtdier

Ga op een rustige plek zitten en geef antwoord op de volgende vragen:

• Welk dier komt er spontaan als eerste in me op? 
• Van welk dier heb ik altijd al gehouden? 
• Welke dieren begeleiden me vanaf mijn geboorte? 
• Welke dieren heb ik als knuffeldier of in levende lijve gekregen? 
• Met welke dieren heb ik een hechte band? 
• Voor welke dieren ben ik altijd al bang geweest? Dieren waar je bang voor bent, sporen je aan om je over te geven aan die gevoelens opdat je deze angsten kunt overwinnen. 
• Welk dier heb ik al vaker in mijn dromen gezien? 
• Welk dier valt mij het meest op in mijn omgeving?
• Waar staan de dieren in mijn leven voor?

Met de uitkomst van deze vragen, weet jij welk dier een rol in jouw leven speelt. Dat is sowieso jouw krachtdier! Maar het kunnen er ook meerderen zijn... Ook die dieren beschermen en begeleiden jou. In het overzicht hierna ontdek je waar het dier voor staat en welke boodschappen hij voor jou heeft!

 

Meer leren over jouw krachtdier?

Op ParaVisie kun je met mediums chatten en bellen. Onze erkende coaches kunnen jou vragen beantwoorden over de betekenis achter het krachtdier.

 

Overzicht

Uit de vele krachtdieren heeft ParaVisie een selectie gemaakt. Hun boodschap is altijd positief! De donkere kant zoals ook in het overzicht vermeld staat, wil benadrukken hoe jij kunt groeien; het zijn symbolische eigenschappen die jou iets over jezelf kunnen vertellen en leren. Uiteindelijk geeft jouw dier jou kracht, genezing en bescherming.

 

Klik op jouw krachtdier en lees de omschrijving

Aap Beer
Cobra Dolfijn
Eend Feniks
Geit Hagedis
Jaguar Kikker
Leeuw Muis
Olifant Paard
Ree Spin
Tijger Uil
Vlinder Walvis
Zwaan  

 

Aap

Beweeglijkheid, plezier, originaliteit Blijf niet vasthouden aan het oude. Kijk naar voren en ga gewoon verder. Kijk naar jezelf in de spiegel van je ziel! Aap jezelf na, overdrijf, lach om jezelf en breng anderen aan het lachen. Wees origineel en vindingrijk. Open en verbreed je horizon. Verhef je blik. Wees in het ‘hier en nu’. De donkere kant: De aap staat voor ijdelheid, valsheid, onrust, verstrooidheid, gebrek aan concentratie, lichtzinnigheid, de neiging eerst te doen en daarna pas te denken, de hang naar bedrog, opschepperij, fantaseren, onrust stoken, misleiding, kattenkwaad en de zwakte zich snel te vervelen.

 

Beer

Moed, kracht, bescherming Er is een sterke verbinding met de natuur en voor de kracht van zelfontdekking. De beer geeft bescherming, houvast en oriëntatiegevoel. Hij is als leraar je gids in de innerlijke wereld. Bij helend werk op innerlijk gebied staat hij je met bescherming, kracht en daad terzijde. De donkere kant: De beer kan op onverschilligheid, ontevredenheid en luiheid wijzen en op het feit dat er iets in het leven niet in harmonie is. Als hij gevaar ziet, kan hij brutaal toeslaan en aanvallen zonder rekening te houden met de schade die hij aanricht. Daarom zegt men dat hij onbeschaafd, hebzuchtig, onverzettelijk, vernielzuchtig en genadeloos is als hij eenmaal op gang is gekomen.

 

Cobra

Helend, beschermend, opstijgende energie Met de cobra kom je voor een transformatie van kracht in je leven te staan. Een oud deel van je moet sterven opdat er iets nieuws in je kan groeien. De bijzondere eigenschap is het beschermende schild. Ze leert je je moedig en rustig op te richten, opdat anderen je niet aanvallen en respect en eerbied betonen. Ze laat je het gif, waardoor je ooit gekweld werd, transformeren in een sterk helende kracht, zodat je zelf oude zaken kunt vernieuwen. De donkere kant: De cobra wijst op machtsmisbruik, diep zittende agressie, vergissing, gevaar, vergeldingsdrang en innerlijke verlamming. De cobra is bijzonder haatdragend en achtervolgt de mens die zijn geliefden iets hebben aangedaan.

 

Dolfijn

Fijngevoeligheid, telepathie, levensvreugde De dolfijn staat voor redding, liefde, heling en waakzaamheid. Dolfijnen hebben een bijzonder goed geheugen. Hun aanwijzingen zijn betrouwbaar en heel precies. Ze nemen de leiding en zorgen voor hulp. Ze zijn zeer communicatief en staan met alles in hun omgeving in verbinding. Ze zijn speels en zien de wereld als veelzijdig en creatief. Ze beschikken over bovenzintuiglijke vermogens zoals telepathie, het helen van de geest en kijken met het hart. De donkere kant: Dolfijnen kunnen onrecht moeilijk vergeven. Hun oordeel valt vaak overdreven scherp uit en ze zijn bijzonder kritisch, strikt en precies. Het draait om weerloosheid, naïviteit, gebrekkig zelfvertrouwen en zelfbedrog.

 

Eend

Vertrouwen, evenwicht, warmte De eend leert je de kracht van je hart te transformeren en in dienst te stellen van een hoger ideaal. Zijn verenkleed is waterafstotend en verwarmend en dat staat voor het af laten glijden van emoties van anderen, zodat ze je innerlijk niet kunnen raken en je rust kunt vinden in jezelf. Hij leert je begrip voor anderen te ontwikkelen en je grenzen liefdevol te bepalen. De donkere kant: De eend verwijst naar een sombere fantasie en duistere realiteit, illusies, irritaties, afgunst, opzettelijk liegen, geroddel, het overschatten van de eigen kracht, de neiging dingen groter te maken dan ze zijn, het gevoel onopvallend te zijn en niet echt serieus genomen te worden.

 

Feniks

Vernieuwing, opstanding, transformatie Als magische vogel beschikt hij over vele magische eigenschappen: zijn tranen kunnen diepe wonden bliksemsnel helen, zijn blik brengt de waarheid aan het licht en duistere krachten kan hij ogenblikkelijk zichtbaar maken en afzwakken. Hij brengt nieuwe inzichten, ideeën en inspiratie. Hij staat voor de eenheid, voor de verbinding van hemel en aarde, dag en nacht, mannelijk en vrouwelijk en hij zal deze krachten door zijn verschijning ook in evenwicht brengen. Zijn weg is de weg van transformatie. De donkere kant: De feniks staat alleen aan je zijde wanneer je in harmonie bent met de kosmische wetten en in waarheid handelt. Daarom kan hij ook snel uit je gezichtsveld verdwijnen.

 

Geit

Vruchtbaarheid, vitale levenskracht Met haar leervermogen laat de geit je zien hoe je door je fouten, zonden en voorliefdes kunt groeien. Haar hoorns geven je de kracht om het lot te trotseren en je eigen weg te vervolgen. Ze spoort je aan het leven met al zijn mogelijkheden aan te nemen en verder te kijken dan je beperkte horizon. Door middel van haar bescheidenheid laat ze zien dat je met volharding en terughoudendheid moeilijke situaties met succes kunt overwinnen.

De donkere kant: De geit is koppig, trots, onverstandig en halsstarrig. Ze staat dan ook voor een gebrekkig zelfvertrouwen, schuldgevoelens, angst, slachtofferrol, verleiding, lichtgelovigheid en voortdurend mekkeren over alles.

 

Hagedis

Camouflage, vernieuwing, regeneratie De hagedis laat zien hoe je warmte, geborgenheid, zegen en geluk in je leven kunt brengen. Als een wezen dat haar staart kan afwerpen en vernieuwen, brengt ze de kracht van regeneratie en vernieuwing. Omdat ze vlak langs oppervlaktes kruipt, zelfs langs het plafond en loodrechte muren, leert ze je de zwaartekracht te overwinnen, je in en door alle dimensies te bewegen en hoe je je dromen kunt verwezenlijken. De donkere kant: De hagedis staat voor luiheid, vrees, machtsmisbruik, dominantie, jezelf te serieus nemen, voortdurend met zichzelf bezig zijn en anderen ervoor verantwoordelijk stellen dat je niet leeft naar je eigen kracht.

 

Jaguar

Magie, inwijding, leiding Als de jaguar verschijnt dan is dat een bijzonder teken, omdat hij zich vrijwel nooit aan de mens laat zien. Hij leert je onderscheid te maken tussen gevoel en emotie en meester te worden over de ondoordringbare wateren van het onbewuste. Hij leidt je naar je voorouders en oorsprong, kent de geheimen van leven en dood. Hij brengt je bij je innerlijke rijkdom, het goud van de ziel en de schatten in je innerlijk die niet van deze wereld zijn. De donkere kant: De jaguar staat voor de strijd tussen geest en hart, machtsmisbruik, controle, eigenzinnigheid, zwarte magie, ronddwalen, verleiding, manipulatie, teleurstelling en vergissing.

 

Kikker

Ontwikkeling, vruchtbaarheid, genezing De kikker laat zien hoe je de diepe verlangens in je leven kunt verwezenlijken en leert je de fijne verschillen van levenskwaliteit. Met zijn springkracht spoort hij je aan nieuwe dingen aan te gaan, ook als ze risico’s met zich meebrengen. De pijlgifkikker herinnert je eraan je bewust te blijven van je kracht, je charisma te ontwikkelen en jezelf in stralende pracht te laten zien. Je zult zien dat anderen je met respect behandelen. De donkere kant: De kikker reageert te emotioneel, heeft zijn emoties niet onder controle, praat tegen anderen zonder zelf te luisteren of kan zich helemaal niet uiten. Hij is onevenwichtig, humeurig, legt zich niet vast, is laf, giftig en achterbaks.

 

Leeuw

Autoriteit, zelfvertrouwen, kracht De leeuw brengt je bij je zelfvertrouwen en laat je innerlijke zon stralen. De macht en de heerlijkheid van het goddelijke heb je al in je, ontwikkel de kracht vanuit het midden van je leeuwenhart. Leer jezelf kennen en begrijpen door naar de wereld te kijken en je krachten uit te proberen. De leeuw staat voor kracht, overwinningsgeest, moed, wijsheid en autoriteit. Hij herinnert je aan de kracht en de bescherming van de gemeenschap en dat alles zijn plaats en taak heeft. Als beschermdier verjaagt hij de schaduwen van de duisternis. De donkere kant: De leeuw staat voor trots, losbandigheid, zelfverheerlijking, problemen met autoriteit en macht en gebrek aan vertrouwen in de eigen kracht.

 

Muis

Verbinding, complexiteit, evenwicht De muis staat niet ver van de mens af, omdat ze vaak met hem in een huis of in zijn omgeving leeft. Ze kent de complexe wegen, geheime toegangen, grotere samenhang en verborgen verbindingen met alles wat met de mens in verband staat. Ze geeft de mens de gave om zich te camoufleren, opdat hij aan duistere krachten kan ontsnappen. De donkere kant: De muis staat voor nieuwsgierigheid, een onrustige geest, onopvallendheid, verdwalen in het detail en het gevoel niet gezien te worden. De muis kan wijzen op storende energieën, knagende krachten, spionage en demonische invloeden. Muizenplagen kunnen voor een aanval, schuld, straf en een slecht geweten staan.

 

Olifant

Geduld, wijsheid, stabiliteit De olifant staat voor koningschap, waardigheid en een lang leven. De olifant is een leraar van de universele wijsheid. In de dierenwereld werkt hij als een rots in de branding. Door zijn vredige natuur, matigheid, terughoudendheid, medegevoel, hulpvaardigheid, kracht, oplettendheid en volharding toont hij je het ware koningschap. Zijn sociale gedrag laat een bepaalde strengheid en discipline zien, wat ten goede komt aan het leven in de gemeenschap. De donkere kant: De olifant staat voor drammen, luiheid, vraatzucht, aangeleerde gedragspatronen en jezelf kleiner maken dan je bent. Over de olifant wordt beweerd dat hij niets vergeet en haatdragend kan zijn.

 

Paard

Geestdrift, vrijheid, verandering Het paard is een helper van de geestelijke wereld en staat in verbinding met de wind, wolken en hemel. Hij brengt je bij je persoonlijke meesterschap, visies, ideeën, ingevingen en geeft je het vermogen om boodschappen van de andere wereld te ontvangen en wereldkundig te maken. Maar hij leidt je stappen ook naar verborgen schaduwen, demonische krachten, sluimerende nalatenschappen van onze voorouders, daden uit het verleden, de onvrede in jezelf en de drijfkrachten van ons onderbewustzijn. De donkere kant: Het paard kan gezien worden als wispelturig en lichtzinnig. Hij heeft een eigen persoonlijkheid en kan stoer, egoïstisch, ongeduldig, ijdel, arrogant en erg trots zijn.

 

Ree

Zachtmoedigheid, realisatie, zielskracht Als bewoner van het woud leidt de ree je binnen in je innerlijke woud en als de tijd rijp is, ook weer op de juiste weg naar huis. Het innerlijke woud staat voor inwijding, onderzoek en het vinden van je kracht. Ze brengt de fijne krachten van het hart, zoals liefde, vrede, vertrouwen, onschuld, reinheid, medegevoel, vergeving en laat je zien hoe je ze tot uitdrukking kunt brengen en volgen. De donkere kant: De ree staat voor schuwheid, schrikachtigheid, naïviteit, angstigheid, slachtofferrol, opgejaagd worden of je opgejaagd voelen, zelfmedelijden, nachtmerries, hulpeloosheid, het gevoel onbeschermd te zijn en je niet verstaanbaar te kunnen maken.

 

Spin

Lot, scheppingskracht, dromen en visies De spin verbindt je met de grote moeder, het vrouwelijk mysterie, en het is een dier dat veel mensen angst en schrik aanjaagt. ’s Nachts weeft ze geconcentreerd haar web en ’s morgens ligt de wereld aan haar voeten. Zo leert ze je je dromen, ideeën en voorstellingen in de geest en in verborgenheid te weven opdat ze werkelijkheid kunnen worden. Ze leert je zelfstandig je werkelijkheid vorm te geven in plaats van als een plaatsvervanger aan de verplichtingen van anderen te voldoen. De donkere kant: De spin staat voor misbruik van magische krachten, misvattingen, schuldgevoelens, slechtheid, boosaardigheid, achterbaksheid, angst en beven.

 

Tijger

Geestdrift, scheppende kracht, opstandigheid De tijger brengt je bij hoe je een krijger van het licht wordt. Hij geeft je het doorzettingsvermogen, de moed en de dapperheid om je ideeën om te zetten en je hartenwensen te vervullen. Hij laat je zien hoe je je unieke persoonlijkheid en je individualiteit kunt ontwikkelen. Hij helpt je op de goede weg te blijven en beschermt je tegen aanvallen en ongevraagde gasten. Hij toont je de weg uit de gevangenschap van je ziel naar de vrijheid. Neem de uitdaging van het leven positief aan, alles komt goed. De donkere kant: De tijger is opstandig, onberekenbaar, tiranniek, haatdragend, agressief, soms niet in staat om in een groep te leven en kan ongewild diep kwetsen. 

 

Uil

Wijsheid, inwijding, visie De uil licht beetje bij beetje de sluier van de ziel op. Hij vertelt je dat je met de kracht van het onderbewustzijn moet werken. Let op patronen die je daarbij hinderen en los ze op. Ze kennen de schoonheid, wijsheid en de macht van de duisternis en weten hoe men ze goed en met succes in zijn leven kan gebruiken. Hun zintuigen zijn net zo scherp als hun werktuigen, de snavel en klauwen. Geleid door zijn onfeilbare instinct slaat de uil pas toe, wanneer hij weet wat hij doet. De donkere kant: De uil staat voor geheimzinnigheid, gewichtigdoenerij, arrogantie, strengheid, onverbiddelijkheid en oude verbindingen die doorwerken in je leven.

 

Vlinder

Metamorfose, speelsheid, lichtheid De vlinder laat je zien hoe verschillend en telkens weer uniek een metamorfose kan zijn. De vlinder spoort je aan het zachte, mooie, kosmische licht van vreugde, heling en schoonheid naar de mensen te brengen. Op het moment waarop je je afsluit van de dagelijkse dingen en je dromen kunt volgen, opent zich een deur in de wereld van je ziel. Dan leidt de vlinder je naar herinneringen, dromen, wensen, hogere doelen en idealen en maakt je ontvankelijk voor het kosmische licht en voor de taal van het hart. Negatief: De vlinder staat voor wispelturigheid, ongedurigheid, breekbaarheid, onzekerheid. Een donkere vlinder kan op een vertroebeling en versluiering van je zielskrachten wijzen.

 

Walvis

Spirituele ontwikkeling, communicatie op afstand Omdat de walvis zich vaak tussen water en lucht heen en weer beweegt, verwijst hij naar het verband tussen gedachten en emoties. Door zijn massa geeft hij je de kracht jezelf opnieuw te peilen, je evenwicht te vinden en je daar diep in te verankeren. Hij herinnert je aan je vermogen om over alle afstanden met alles wat leeft te communiceren. Hij slaat een brug over de tijd en wijst je op de oude kennis, zodat je het licht weer in de wereld kunt brengen. De donkere kant: De walvis staat voor moeilijkheden, verdriet, grote onrust, onbegrip, overgevoeligheid, beschadiging van het oervertrouwen, hoge verwachtingen van de omgeving, slachtofferhouding en zich verloren voelen.

 

Zwaan

Schoonheid, transformatie, integratie De zwaan inspireert vele wezens met zijn bevalligheid en brengt de poëtische, kunstzinnige kant van de mens naar voren, die door hogere niveaus wordt aangestuurd. Hij spoort je aan tijd te besteden aan de kunstzinnige kant van je ziel en die tot uitdrukking te brengen, ofwel door dans, zang, het schrijven van gedichten, schilderen of wat dan ook. De zwaan laat je je kracht diep in je ziel zoeken. De donkere kant: De zwaan staat voor angst, twijfel aan zichzelf, diep verdriet en innerlijke eenzaamheid. Hij kan erop wijzen dat je je onbegrepen voelt, je ware natuur niet kunt leven, dat je veel geeft en weinig ontvangt.

 

Verder op ParaVisie

  • Wil jij in contact komen met een spirituele coach? Kijk nu welke coaches online zijn op de spirituele hulplijn van ParaVisie.
  • Elke week leggen onze mediums kaarten. Bekijk nu onze wekelijkse leggingen op deze pagina over kaartleggen
  • Benieuwd naar jouw horoscoop? Bekijk de daghoroscoop en begin de dag goed.