Wat zegt je naam over jou?

Wat zegt je naam over jou?

Iedere naam heeft een individuele vibratie. De letters corresponderen namelijk met cijfers van 1 tot en met 9 en via een eenvoudige berekening kun je deze terugbrengen tot één cijfer. En dát geeft jouw karakter weer.

Wist je dat je naam iets over jou te vertellen heeft? De letters corresponderen namelijk met cijfers van 1 tot en met 9 en via een eenvoudige berekening kun je deze terugbrengen tot één cijfer. En dát geeft jouw karakter weer! Laat je naam nu spreken...
 

Wil je meer weten over jouw karakter? Chat dan nu met één van onze betrouwbare numerologen.


Iedere naam heeft een individuele vibratie. Elke letter is met een bepaald getal verbonden, elk getal heeft zijn eigen betekenis. Voor de berekening wordt gebruikgemaakt van de naam die in de geboorteakte of in het paspoort staat, want deze naam is de basisvibratie die een leven lang bij je blijft. Daarnaast kun je een berekening maken met de naam die je feitelijk gebruikt, omdat die op dit moment in jouw leven de sterkste trilling heeft. Dit geldt ook voor afkortingen, koosnaampjes of regelmatig gebruikte tweede namen. Voornamen met een verbindingsstreepje of dubbele (achter)namen worden als één naam gezien. Anne-Lies wordt Annelies, Jan-Willem wordt Janwillem en Tjeenk Willink wordt Tjeenkwillink. Naamtoevoegingen als ‘van’ of ‘de’ gebruik je eveneens.

BEREKEN JE NAAMGETAL
Als eerste moeten de letters door getallen worden vervangen. Dit is het getallenoverzicht met de bijbehorende letters:

cijfers

Met dit getallenoverzicht kun je alle cijfers die bij de letters van je voor- en achternaam horen noteren en bij elkaar optellen. Aan de hand van de naam Sabine Schieferle geven we je een voorbeeld:

sabrine schiefrle

Als je bij Sabine alle getallen bij elkaar optelt, kom je uit op 77. Zo kun je ook alle getallen die bij jouw namen horen bij elkaar optellen. Uiteindelijk moet alles gereduceerd worden tot één cijfer. Dat doe je door steeds de uitkomst van iedere som als losse cijfers bij elkaar op te tellen. Je maakt daar weer een nieuwe optelsom van, totdat je één cijfer overhoudt. In het voorbeeld van Sabine zie je hoe de uitkomst van 77 wordt gereduceerd tot één cijfer: 

Eerste stap: 1+1+2+9+5+5+1+3+8+9+5+6+5+9+3+5 = 77
Tweede stap: 7+7=14
Derde stap: 1+4=5

Het naamgetal van Sabine Schieferle is dus 5. Jouw uitkomst kun je nu zelf berekenen!

Elk getal heeft positieve (+) en negatieve (-) vibraties. Je dient je ervan bewust te worden aan welke kant je wilt staan. Het is natuurlijk moeilijk om jezelf te beoordelen, omdat je ten opzichte van jezelf nauwelijks objectief genoeg bent. Daarom mag je je intuïtie volgen en je laten leiden. Je moet op een open wijze naar je zwakheden kijken en deze in sterke kanten transformeren. Het is heel belangrijk om eerlijk tegenover jezelf te zijn. Voor elk naamgetal zijn affirmaties gecreëerd, die je helpen om je overtuigingszinnen te transformeren en je aandacht op jouw doelen te vestigen. Je kunt jezelf verrijken door de affirmaties op te schrijven op een voor jou aangenaam ogend vel papier, dat je iedere dag ter hand neemt. Lees 21 dagen lang de affirmaties hardop aan jezelf voor. Na deze periode hebben jouw wensen zich stevig verankerd in je gedachtewereld.

DE BETEKENIS VAN DE NAAMGETALLEN
Per cijfer vind je in het overzicht eerst de positieve vibraties bij het gedeelte: ‘+...-mensen’, gevolgd door de negatieve eigenschappen bij ‘–...-mensen’ en aansluitend de bij jou horende affirmaties.

DE DYNAMISCHE 1
+ 1-mensen
zijn zelf bewust, onafhankelijk, resoluut en hebben een sterke wil. De meeste beschikken over een goed geheugen en staan open voor nieuwe en moderne dingen. 1-mensen hebben organisatietalent, werken hard en bezitten leidinggevende kwaliteiten. Hun doelgerichtheid, energie en toewijding leiden tot succes. 1-mensen zijn leergierig, vindingrijk en onvermoeibaar. Ze hebben een grote scheppingskracht in zich, wat betekent dat zij het vermogen hebben nieuwe dingen te lanceren. Ze helpen graag, moedigen hun medemensen aan, motiveren ze en staan ze met raad en daad terzijde.

– 1-mensen zijn hardleers, vooringenomen en wijzen elke goede raad af. Mensen met het getal 1 dulden vaak geen tegenspraak en vinden het moeilijk om hun excuus aan te bieden. 1-mensen zijn egoïstisch, heerszuchtig, intolerant, koppig en overtuigd van zichzelf en hun eigen mening. Ze hebben de neiging lui en ongeduldig te zijn.

Affirmaties: Ik ben moedig, actief en ik heb succes. Ik laat het verleden los

DE FIJNGEVOELIGE 2
+ 2-mensen
zijn heel zachtaardig, rustig, sensitief en attent. Het gevoel is een groot thema voor deze mensen. De meeste zijn diplomatiek, liefdevol en vriendelijk. 2-mensen zijn ordelijk, spaarzaam, tactvol en hebben een warme persoonlijkheid. Ze zijn altijd op zoek naar harmonie en wensen een vaste en goede relatie. 2-mensen voelen zich op hun gemak onder de mensen, zowel binnen hun familie als in hun beroepsleven. Ze werken graag in tweetallen in teamverband en voelen zich hier goed bij. De 2 denkt in termen van ‘wij’ en niet in ‘ik’. Hij/zij kan goed met mensen omgaan en heeft een prima invoelingsvermogen.

– 2-mensen zijn humeurig, overgevoelig en reageren emotioneel, vooral als het om liefde en vriendschappen gaat. 2-mensen wachten graag af tot de dingen zich vanzelf oplossen. Meestal gaat het hierbij om angstige personen, die niet met moeilijkheden kunnen omgaan en niet inzien dat er een conflict ophanden is. 2-mensen voelen een groot verlangen naar het ‘juiste leven’ - zonder conventies en moralistische ideeën. Ze kunnen met hun boosheid ten opzichte van het leven niet zo goed omgaan en uiten zich verbaal gezien maar heel sporadisch. Bij 2 bestaat er een verhoogd gevaar voor afhankelijkheid, van mensen, tradities of materiële zaken. Omdat hun innerlijke sterkte nogal zwak aanwezig is, worden situaties ‘onder het tapijt geveegd’ en vooral graag door alcoholica ‘weggedronken’.

Affirmaties: Ik heb vrede met mijzelf. Ik ben in harmonie.

DE CREATIEVE 3
+ 3-mensen zien de feiten onder ogen, pakken de boel ijverig, daadkrachtig en vol toewijding aan. Ze zijn hulpvaardig en grootmoedig. 3-mensen zijn intelligent, humoristisch, energiek en hartelijk en daarom ook bij het andere geslacht heel erg geliefd. 3-mensen hebben een aangeboren optimisme. Leergierigheid, nieuwsgierigheid en creativiteit zijn de drijfveren van 3. Overeenkomstig hun ervaring beschikken ze over een veelzijdige begaafdheid en ze hebben creativiteit in hun bloed zitten. 3-mensen zijn ras- entertainers, ze spelen toneel, zingen, dansen en bewegen zich graag in de betere kringen. Ze gaan meestal zorgeloos door het leven.

– 3-mensen zijn aan de andere kant vaak rusteloos, zenuwachtig, humeurig en eigenzinnig. Ze neigen naar sarcasme. 3-mensen hebben faalangst, ze moeten en zullen winnen en lijken hierdoor vaak autoritair en arrogant. Ze zijn op zoek naar liefde en erkenning. Om deze reden zijn ze bereid veel te geven, vaak meer dan goed voor ze is. 3-mensen zijn snel geestdriftig, beginnen een heleboel, maar ronden weinig dingen af.

Affirmaties: Ik ben gelukkig en vind vervulling in mijn leven. Ik ben creatief en maak goed gebruik van mijn talenten. Ik leef in overvloed en in vreugde.

DE IJVERIGE 4
+ 4 -mensen
zijn in het beroepsleven de geboren medewerkers en bestuurders. Hun vaardigheden hebben meestal iets met lichamelijke en stevige arbeid te maken, ze zijn graag dienstbaar of bekleden een bepaald ambt. Ze vinden ook zekerheid in routinematig werk. Ze zijn punctueel, deskundig, leergierig en ijverig. 4-mensen zijn bescheiden. Ze zijn toegewijd, eerlijk, direct en letten op de details. Ook zijn ze wilskrachtig en besluitvaardig.

– 4 -mensen zijn conservatief. Ze hebben soms woede-uitbarstingen, zijn eigenwijs en vaak ongevoelig. Hun leven wordt bemoeilijkt door pessimisme en pedanterie. Ze kunnen eindeloos discussiëren en ruziemaken. Om hun doel te bereiken, schrikken ze ook niet terug om geweld te gebruiken. 4-mensen zijn vaak ontevreden met hun levenssituatie en hebben er te weinig vertrouwen in. Vanuit plichtsgevoel nemen ze vaak het werk van anderen voor hun rekening.

Affirmaties: Op mijn levensweg ga ik langzaam, maar gestadig vooruit. Ik sta open voor veranderingen

DE VRIJHEIDSLIEVENDE 5
+ 5-mensen houden van hun vrijheid, zijn avonturiers en heel reislustig. Ze hebben een scherpe opmerkingsgave, denken vooruit-strevend en handelen snel. 5-mensen zijn snel enthousiast, hebben een kunstzinnige aanleg, zijn actief, spontaan, en ondernemen graag iets. Zij zijn heel gevoelsmatig, zinnelijk en romantisch. Door hun sympathieke, intelligente en dynamische aard zijn ze heel geliefd. Ook zijn ze heel vrijgevig. Mensen met het getal 5 zijn goede winkeliers en welbespraakt en kunnen hierdoor goed verkopen en handeldrijven. Ze houden van afwisseling en het contact met mensen/groepen en kunnen uitstekend organiseren.
– 5-mensen overschrijden graag regels en laten zich niet graag iets zeggen. Ze verafschuwen monotoon en routinematig werk. 5-mensen kunnen humeurig, pessimistisch en mismoedig zijn. De 5 heeft door zijn spontane aard vaak kortdurende en hartstochtelijke relaties. 5-mensen kunnen impulsief, onbetrouwbaar en hectisch zijn. Hun vrijgevigheid slaat vaak om in verspilling. 5-mensen nemen graag risico’s bij het speculeren.

Affirmaties:  Ik verbind het gevoel vanuit mijn hart met het denken vanuit mijn hoofd. Ik zet mijn creatieve krachten constructief in.


Wil je meer weten over numerologie?
Neem dan eens een kijkje op onze pagina waar je alles over numerologie kan vinden.DE LIEFDEVOLLE 6

 

+ 6 -mensen hebben harmonie en vrede op de eerste plaats staan. Huis, gezin en partnerschap zijn voor hen heel belangrijk. In de 6 bevindt zich het moederlijke/vrouwelijke, de grote liefde, de tederheid, de toewijding. 6-mensen maken graag contact, zijn charmant, vriendelijk, de perfecte gastheer/-vrouw en goed in huishoudelijk werk. 6-mensen zijn hulpvaardig, empathisch, accuraat en geëngageerd. Ze zijn praktisch gericht en nemen graag de verantwoording op zich, waarbij het niet uitmaakt of dit thuis, op het werk of in een vereniging is. Ze kunnen heel goed met geld omgaan. In hun vrije tijd bezoeken 6-mensen graag musea en laten zich door de kleuren en de kunst inspireren. Ze voelen zich vooral prettig wanneer hun levensruimte is omgeven door schoonheid en de inrichting harmonieus op elkaar is afgestemd. 6-mensen houden van muziek en ritme; hierbij kunnen ze zich enorm goed ontspannen en zich van de wereld afsluiten.

 

– 6 –mensen zijn in hun grote verlangen naar liefde te hartstochtelijk en hebben de neiging jaloers te worden. Hij/zij is gevoelig voor allerlei afhankelijkheden en verslavingen als eten, alcohol, roken en drugs. Maar bijvoorbeeld ook de computer en sport; je kunt van alles een verslaving maken! De 6 is heel conservatief in zijn eigen wereld. Spaarzaamheid kan in gierigheid veranderen. Kleinigheden brengen de 6 makkelijk uit zijn/haar evenwicht.

Affirmaties: Ik ben tolerant en in harmonie binnen mijn partnerschap en binnen mijn relaties en ik zeg wat ik op mijn hart heb. Ik laat alle oude denkpatronen en conditioneringen los.

DE GEÏNTERESSEERDE 7
+ 7-mensen zijn leergierig en nieuwsgierig en hebben een natuurlijke neiging in de richting van religie, filosofie, metafysica en spiritualiteit. Mensen met het getal 7 willen alles zelf zien, begrijpen en ervaren. Ze hebben het vermogen achter de dingen te kijken. Ze ervaren vaak hoogten en diepten in hun leven. 7-mensen zijn meestal intelligente en diep nadenkende personen. Ze zijn geduldig, grootmoedig en reizen graag. 7-mensen zijn gewetensvol, loyaal, respectvol en ijverig. De hectiek van het leven ligt hen niet, daarom houden ze van een stille en vredige omgeving. Ze hebben vaak ook nogal excentrieke kunstzinnige gaven.

– 7-mensen zijn vaak gesloten en wantrouwig en voelen zich niet op hun gemak in grote groepen mensen. Ze hebben graag een ‘roze bril’ op hun neus en vluchten voor de werkelijkheid. 7-mensen hebben een hang naar zelf-isolatie en zijn daarom vaak eenzaam. Ze zijn pessimistisch en onbestendig en wijzen een heleboel dingen al bij voorbaat af. Ze kunnen hun gevoelens niet goed uitdrukken en ze zijn hierom ontevreden met zichzelf en de wereld. Ze lopen niet graag met de massa mee. Luxe is belangrijk, daarom schaffen ze graag extravagante of gekke dingen aan. Ze zoeken buiten zichzelf wat in hun innerlijk ontbreekt.

Affirmaties: Ik breng mijn eigen waarheid aan het licht. Ik ben rustig, geconcentreerd en in mijn middelpunt.

DE REALISTISCHE 8
+ 8-mensen
brengt men in verband met succes, macht en big business. Ze zijn gek op zakendoen, geld en goud. Om dit te bereiken, hebben ze moed nodig, een enorme wilskracht, energie en concentratie. Ze zijn praktisch, energiek, deskundig en snel. De 8 vertoont een grote zelfdiscipline, besluitvaardigheid en heeft gevoel voor investeringen. Plannen en ideeën worden bij de 8 op vindingrijke wijze gevormd en verwezenlijkt. Het zijn interessante en fascinerende persoonlijkheden. Ze hebben echter vaak maar een handjevol echte vrienden. Voor deze uitgelezen vriendschappen zetten ze zich echter met een groot idealisme in. Ze hebben een groot gevoel voor gerechtigheid.

– 8-mensen zijn vaak ongeduldig en passen zich niet graag aan. Ze stellen hoge eisen aan zichzelf en hun medemensen. 8-mensen zijn vaak niet goed te benaderen en ze zijn snel afwijzend. Ze kunnen opstandige, tirannieke en meedogenloze persoonlijkheden zijn. 8-mensen genieten van hun macht en weten deze ook op een negatieve wijze te gebruiken. Bij het naamgetal 8 moet erop worden gelet niet te zeer met de materiële macht in resonantie te staan en zich alleen hiervoor in te zetten, omdat anders het succes weleens zou kunnen uitblijven. Het is ook belangrijk zich met de spirituele aspecten van het leven bezig te houden en zich met zichzelf en zijn medemensen te verzoenen.

Affirmaties: Ik ben in mijn centrum. Ik beschik over alle tijd en elke hulp die ik nodig heb.

DE MEEVOELENDE 9
+ 9-mensen
hebben een sterk karakter en grote zelfverzekerdheid. Ze zijn krachtig, moedig, rechtvaardig en goedgeefs. 9-mensen zijn vaak altruïstisch, hulpvaardig, barmhartig, liefdevol en weldoend. 9-mensen vinden vervulling wanneer ze anderen kunnen helpen. Ze zijn energiek en onafhankelijk. De 9 kan heel overtuigend zijn en snel enthousiast worden. 9-mensen zijn meestal loyale, gevoelsmatige en vriendelijke mensen. Ze zijn welbespraakt en kunstzinnig begaafd en hebben een aangeboren interesse in filosofie en spiritualiteit.

– 9-mensen zijn af en toe verkwistend en hebben een honger naar geld en macht. Ze zijn ook zelfzuchtig, humeurig, tactloos, intolerant, bekrompen en impulsief. Ze reageren emotioneel, overgevoelig en geïrriteerd op invloeden van buitenaf. 9-mensen willen zich niet graag vastleggen. Ze komen in moeilijkheden als ze snelle beslissingen nemen. 9-mensen moeten dingen afronden voordat ze met iets nieuws beginnen, zowel privé als in hun werk.

Affirmaties: Ik zet mij ten volle in voor mijn idealen. Ik motiveer en bemoedig mijn medemensen en leid ze met moed en optimisme naar hun doel.

POSITIEVE KANT
We zouden intuïtief moeten beslissen welke aspecten van onze genegenheid of af keer gewonnen hebben. De eerste keuze is meestal de juiste. Die laat ons zien welke sterke punten er op dit moment toe doen en aan welke zwakheden we moeten werken. Ieder getal heeft zowel goede als slechte zienswijzen. Ze bevatten een bepaalde energie en daarmee een duidelijke les. We raden je aan je op de positieve kant van de getallen te richten, ze niet met andere getallen te vergelijken en met vreugde en geduld harmonieus door het leven te gaan!

Zit je ergens anders mee of ben je opzoek naar een luisterend oor?
Neem dan contact op met met één van onze betrouwbare mediums. Je kunt natuurlijk ook nog steeds met een medium bellen.


Bron: Numerologie – Editha Wüst & Sabine Schieferle, Uitgeverij Altamira, ISBN 9789401300018
Tekst: Arthur Schroer.

 

 

 

 

Geselecteerde spirituele coaches

Richard
Richard

Online

HelderziendeMediumRaadgever

--- BOXNUMMER 4323 --- Ervaren medium en raadgever, authoriteit op zijn gebied.
Profiel bekijken

Gerda
Gerda

Online

HelderziendeKaartleggerMedium

---- Boxnummer 4314 ------ Spiritueel coach, Healer
Profiel bekijken

Kaatje
Kaatje

Online

HelderziendeKaartleggerMedium

--- BOX 4306 --- Hoog sensitief, helder voelend/wetend, tweelingzielsrelaties, nummerologie, telepat...
Profiel bekijken