Yoga

Yoga symbool Yoga (Sanskriet: योग, vertaald: "juk", "verenigen", "beheersen") is in zijn brede context: een hindoeïstische filosofie die leert de geest, het gevoel en het lichaam te beheersen, om daarmee de vereniging met God / het Goddelijke / Het hogere te bereiken.

In een meer alledaags, westers concept wordt met yoga hatha yoga bedoeld: een tak van yoga (hatha yoga) die bestaat uit een systeem van oefeningen om beheersing over de geest en vooral het lichaam te verkrijgen.

Vragen over de liefde, relaties, familie, werk of toekomst?

Chat of bel met erkende en ervaren spirituele coaches. 

Bekijk nu de introductie aanbieding en krijg antwoorden op jouw vragen.

 

Bekijk de aanbieding

 

Kom direct in contact 

Liever telefonisch een medium of helderziende bellen ?

Bekijk de live helderzienden of een online waarzegger

 

Indiakundige Jean Herbert definieert yoga eveneens met twee

betekenissen die nauw met elkaar samenhangen. Zijn definitie luidt als volgt:

" yoga is de staat waarin de mens zich onder één juk met het Goddelijke bevindt, d.w.z. verbonden met het Goddelijke, zoals dit wordt uitgedrukt in het woord religie.
Met een kleine variant drukt het woord yoga de toestand uit, waarin de 'waarneembare mens' ook verbonden is met de 'wezenlijke mens', d.w.z. waarin de mens zijn ware aard heeft herkregen en er in overeenstemming mee leeft.

De yogatechniek, hoe deze ook mag zijn, is een discipline, waardoor de mens tracht tot de staat van yoga te komen."

 

Er zijn meerdere manieren waarop je Yoga kunt beoefenen, afhankelijk van het doel dat je wilt bereiken.

Yoga volgens Westers concept
Hoewel er steeds meer nieuwe vormen van Yoga worden ontwikkeld, blijven de meeste binnen de kaders van wat met hatha yoga wordt bedoeld.

Hatha yoga is een fysieke yogavariant die voor het grootste deel bestaat uit de beoefening van lichaamshoudingen, ademhalingstechnieken en als afronding een meditatievorm.

In het Westen is hatha yoga vooral een populair middel om te onthaasten of stress te verminderen. Daarnaast wordt aan de technieken ook een gunstig effect toegeschreven op het zenuwstelsel, de klieren en andere belangrijke organen en treedt er in het algemeen een versoepeling van het lichaam op. Het doel van hatha yoga is in het Westen is daarom vooral het bevorderen van de gezondheid en het welbevinden.

De religieuze apecten van Yoga

Boeddha wordt vaak de Mahayogi, de grote Yogi , genoemd. Het Maya leert een opklimmende reeks van meditaties en contemplaties om tot een soort situatie van extase te komen waarin men het Nirvana - te vergelijken met ons woorden 'de Kosmos', het grote Al, het matierloze Hogere -  kan bereiken. Yoga vormt sinds de in de jaren zeventig ontstane dialoog tussen christelijke theologie en Indiakunde, een belangrijk thema. Het wordt steeds meer, ook vanuit religieuze gevestigde ideologieën, aanvaard en ingebed als methodiek in het modernere bewuster-willen-leven.

De vier hoofdrichtingen van Yoga

Patanjali was een Indische geleerde die bekend is als de waarschijnlijke schrijver van de Yoga soetra's. Dit Sanskriet werk van 195 soetra's (uitspraken) be staat uit vier hoofdstukken en geeft richting aan de vier hoofdstromingen van Yoga.

1. de Yoga van ONDERZOEK via het intellect, voortgezet tot voorbij onze mentale begrenzingen
2. de Yoga die gericht is op het GODDELIJKE, door bijvoorbeeld het zien van het goddelijke in een persoon, een situatie of een object bijvoorbeeld
3. de Yoga van de naar binnen gerichte MEDITATIE
4. de Yoga van handeling zonder gehechtheid en zonder eigen belang. Vaak gericht op het goddelijke.

 

 

De fysieke Yoga vormen

Eeuwen geleden ontstaanin Oosterse culturen is er in het Westen sinds de laatste helft van de twintigste eeuw pas een toenemende aandacht voor Yoga. Meestal gaat het daarbij om ontspanningsoefeningen uit de hatha yoga , die als heilzaam worden ervaren bij door een jachtig leven opgebouwde spanningen.

De hoofdvorm van de fysiek yoga is hatha yoga dat voor het eerst ruim gedocumenteerd werd in de Hatha Yoga Pradipika in de 15e eeuw n.Chr.

In het westen wordt yoga gezien als bevorderlijk voor de gezondheid en wordt het vaak zonder religieuze bedoelingen beoefend. Hatha yoga bestaat grotendeels uit lichaamshoudingen en ademhalingstechnieken.

De hatha yoga vormt de basis voor veel andere, verder ontwikkelde soorten fysieke yoga.

Ashtanga vinyasa yoga en het vergelijkbare poweryoga zijn eveneens fysieke yogasoorten, waarbij verschillende lichaamsposities elkaar in yogaseries opvolgen. Dit wordt bij deze yoga's een flow genoemd. Deze yogavormen vragen meer kracht, uithoudingsvermogen en balans.

De uitoefenin g van Yoga
Als je Yoga wilt beoefenen met het door jou gekozen doel, dan ontkom je er niet aan om je er in te verdiepen. Want inzicht in wat jou het meeste ligt, geeft je de keuzes en het overzicht wat voor jou het beste voelt.

Literatuur
Dat begint met een boek, een CD of een DVD. Er zijn veel boeken, CD's en DVD's met oefeningen en informatie op de markt. Click hieronder voor aanraders.

Opleidingen
En dan de praktijk ... Al ben je een doorgewinterde Yoga-beoefenaar of een starter, er is altijd behoefte om nog meer te kunnen. Nog verder jezelf te ontwikkelen. Daarvoor heb je goede opleidingen nodig. Er zijn er vele, maar een paar aanraders volgen hieronder.

Activiteiten
En dan zijn er activiteiten, wokshops, cursussen, reizen enz. Zie hieronder voor gerichte Yoga activiteiten.

(Bronnen: verschillende w.o. Wikipedia)