Wat is Reiki?

Reiki is een energetiesche therapievorm en behoort tot de alternatieve geneeswijzen. Reiki betekent zowel een levenswijze, de energievorm als de behandelwijze. Er wordt gewerkt met de handen, waarbij het lichaam, met een vorm van levensenergie wordt behandeld.

De term Reiki bestaat uit twee Japanse karakters (kanji), te weten rei ('geest' of 'ziel') en ki ('energie' of 'levenskracht'). Een andere, populaire Westerse vertaling van Reiki is "universele levensenergie". Bij het toepassen van Reiki worden lichaam, geest en ziel als een geheel gezien. De Japanner Mikao Usui is de grondlegger van wat het "Reikisysteem" genoemd wordt. Hij ontwikkelde dit systeem oorspronkelijk als een weg naar geluk, harmonie en spirituele ontwikkeling (met als eindmogelijkheid het bereiken van de spirituele verlichting).

Tegenwoordig wordt het in het Westen vooral gezien als een alternatieve behandelmethode. Er wordt gesteld dat bij een Reikibehandeling de Reikibeoefenaar als intermediair optreedt, voor het doorgeven van universele levensenergie aan de ontvanger. De doorgegeven energie heeft een voedende en harmoniserende werking op energiebanen (nadi's) en chakra’s.

Het doorgeven van deze energie zou kunnen plaatsvinden door directe handoplegging als ook op afstand. Dit doorgeven van energie heeft een positieve invloed op disharmonie in ieder deel van het menselijk wezen. Het zou een alomvattende harmoniserende uitwerking hebben op alles waaraan energie ten grondslag ligt, zowel mensen, dieren, planten, objecten als situaties.

Reiki wordt toegepast voor klachten op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau, en eveneens ter versterking van gezondheid en welbevinden. Een belangrijk onderdeel binnen Reiki zijn de zogenaamde Reikiprincipes of leefregels.

 

Chatten of bellen met reiki specialisten?

Op ParaVisie kun je met coaches die zijn onderlegd in Reiki chatten en bellen. Onze erkende coaches kunnen jou vragen beantwoorden groot of klein.

 

Het spirituele woordenboek

Meer leren over de spirituele wereld? Zoek je vraag op in het ParaVisie woordenboek