Voorspellingen 2018 Sonja Dover

De voorspellingen voor 2023 zijn uit!

Bekijk ze hier: voorspellingen 2023

 

 

 

Voorspellingen over het jaar 2018.

Opgetekend  dinsdag 10 oktober 2017 door Medium Sonja Dover.

Voorspellen is het mooist en het moeilijkst wat er is om precies in de maand en of het jaar te zien wat er staat te gebeuren, soms zit je helemaal goed en soms is het veel later in het jaar of het jaar daarna pas.
Maar ik waag opnieuw weer een poging om te kijken wat er alzo staat te gebeuren in de wereld.

Koningshuizen:  

Het koningshuis in Nederland ontwikkelt zich gewoon door, net zoals de 3 prinsesjes die zowel op school als in de sport het goed doen en zich als gewone meisjes zich gedragen tussen de andere schoolgaande jeugd. Toch merk je aan onze Koning Willem Alexander  dat hij meer en meer betrokken raakt bij gebeurtenissen in Nederland maar ook daarbuiten. Zijn interesse is zeer breed aan het worden en hij ontpopt zich als een warm  medelevend mens. 

Koningin Maxima heeft het druk en dat merkt ze vooral aan haar gezondheid. De verhuizing die zich in dat jaar zich zal voltrekken vraagt veel van haar krachten en inzet, toch blijft ze volhardend in hoe zij het wil inrichten.  Uitstel van verhuizen is mede daardoor het gevolg. 

Prinses Irene laat weer van zich horen via een nieuw werkboek over natuur en haar wetten als ook een lieve man die zich veel om haar bekommert.

Koningshuizen buitenland
Het Koningshuis in Spanje is rommelig en heeft moeite met de monarchie te handhaven.

In het Engels Koningshuis zal er een bruiloft plaats vinden van Prins Harry en bij zijn broer Prins William en Prinses Cate komt het derde kindje eraan (meisje). Een vierde kindje zou mij niet verbazen als dat de laatste telg wordt in hun gezin. Koningin Elisabeth sukkelt steeds meer met haar gezondheid als ook haar man Koning Philip.

Het Koningshuis in Zweden komt in de picture met troonwisseling geruchten.
Er is veel rumoer rond veel koningshuizen in en rond Europa, de monarchie staat onder druk.

Democratie:

Veel landen komen in opstand vanwege de emigratie problematiek.
Veel landen komen in verdrukking met de afspraken die de regeringen hebben gemaakt en wordt nu ervaren als onmogelijke oplossingen aandragen zonder wetswijzigingen.

De bevolking van nogal wat landen binnen Europa zien het niet zitten om zo door te gaan met het beleid van de regering binnen hun land en willen veranderingen wat zichtbaarder wordt door demonstraties, opstand, vecht partijen en treiterijen naar groeperingen.

Vluchtelingen zijn en voelen zich niet meer veilig binnen het land waar ze zijn opgenomen, Europa is een oord van onrust, woede en teleurstelling aan het worden.

Ook onze democratie in Nederland  staat flink onder druk.

Politiek in Nederland:

De politiek in Nederland weet zich goed neer te zetten en de samen gestelde politieke regering partijen hebben een stevig fundament te pakken met Minister Rutte opnieuw weer aan het roer, toch zal Minister Rutte zich steeds meer en meer beraden om In de EU commissie een prominente rol te willen spelen om zich daar in de toekomst zich te gaan vestigen, denk aan Neelie Smit Kroes.

Peilingen politieke partijen
De VVD doet het wonderbaarlijk heel goed, het CDA krabbelt  sterker op en laat zich goed horen en zien, als ook de CU  en D66 laten goed van zich horen, de partij van Wilders is aan het afnemen  ondanks dat het een grote partij is. Als ik kijk naar Henk Krol 50+ dan is dat een groeiende partij die voor de ouderen opkomt en wijze aandachtspunten aandraagt die gehoord zullen worden. Christelijke partijen hebben wel steeds meer moeite met de normen en waarden,  binnen de partijen. 

De traditionele christelijke kerken in Nederland trekken weer meer aan maar de katholieke kerken in Nederland blijven afzwakken en verliezen nog steeds veel gelovigen binnen hun kerken.

Vertrouwen in de politiek
De tendens onder de Nederlanders dat “geloven” mooi en goed is, maar dat er mede daardoor niet teveel opgelegd kan en mag worden door het geloof is groeiende onder de mensen. De regering partijen  willen een brede alternatieve norm & visie neerzetten maar men is daarvoor nog niet helemaal klaar. Er is veel rumoer in de gelovige achterban en dat is prima, want zo worden de normen & waarden opnieuw aangescherpt in betere afspraken, zodat het grote publiek zich er beter bij zal gaan voelen.


Als je dan ook kijkt hoe de Spirituele Paranormale wereld in Nederland zich ontwikkelt dan zie je opnieuw weer een krachtige opleving en een steeds bredere interesse in  “er is meer tussen hemel en aarde” naast geloven in God.

Politiek in de wereld om ons heen:

Amerika en Trump
Amerika verliest steeds meer grip/vertrouwen  in de politiek en zijn eigen mensen. De president van Amerika Donald Trump, ontpopt zich als een harde niets onziende man die de wereld wel eens zal helpen veranderen, hij verdedigt zich dan ook met hand en tand en wil zo zuiveren wat niet goed is, waardoor enorme haat gezaaid wordt in Amerika en daarbuiten. Veel afspraken op politieke basis wordt niet nagekomen waardoor de economie zich verslechterd in Amerika, de dollar verliest zijn sterkte en als gevolg nog meer werklozen, als ook bedrijven die stoppen met investeren.
Ook de omliggende landen waar Amerika afspraken mee heeft  gemaakt is aan het verslappen  waardoor Amerika zijn wereld macht drastisch aan het verliezen is.

Verhouding wereldmachten
Daardoor heeft het Oosten en Rusland en China meer vrijheid gekregen en genomen om hun kracht , ook aan Amerika, te tonen en dit o.a. uit te vechten in het midden oosten. Dit duurt nog wel enige jaren zo voort, totdat er een andere president gekozen wordt in Amerika.
Trump maakt zijn 4 jaren vol en zal daarna verdwijnen als president van Amerika.

Politiek in Europa
Verder zullen Finland en Zweden zich terug trekken uit Europa, dat zal niet lang meer duren omdat ze zich economisch niet afhankelijk willen maken van het Europees beleid.

Politiek gezien zal Europa zijn grenzen gaan herstellen en invoeren om zo de landen meer grip te kunnen geven en behouden op eigen land, maar ook  economisch gezien om de vluchtelingen stroom beter in toom te kunnen houden.

Vluchtelingen problematiek

De grote volksverhuizing is dus al een tijdje bezig en niet meer tegen te houden. Het rommelt in elk land binnen Europa wat aan banden gelegd zal gaan worden. Velen zullen uit landen gezet worden als ongevraagde, wat soms pijnlijke en emotionele taferelen op zal leveren.
Mede daardoor zal er grensverscherping komen, wat er al is, en zullen oude grenzen weer in ere hersteld worden door douane ambtenaren weer aan te stellen. Ook voor bedrijven zal er weer meer papieren rompslomp komen om over de grens te kunnen rijden met goederen. Ook de scheepvaart in Europa zal hier meer papieren rompslomp door ervaren.
De vluchtelingen vinden altijd wel ergens een gaatje om doorheen te kruipen om zo in een land binnen te komen, helemaal grens  dicht is bijna onmogelijk.

Een blik op de Wereld Economie:

China
China heeft zijn mooiste tijd gehad en richt zich nu vooral op het handhaven in eigen land, omdat de werkloosheid zich uitbreidt en zoals het nu zich ontwikkelt bijna niet meer te handhaven is. De regering wil hierin een steentje bijdrage in de vorm van een soort subsidie, huizen aanbod en bijdrage in opleidingen  die later in kleine termijnen terug betaald dient te worden.

Australië
Australië is ook bezig een ander beleid te handhaven om bedrijven uit het buitenland meer kansen en mogelijkheden te geven in de vorm van financiële bijdrage, regeling versoepeling in blijvend Australiër te worden als je hier een bedrijf wilt starten, het land heeft behoefte aan nieuwe bedrijfsaanwinst maar ook aan geschoold medisch personeel.
Amerika blijft daarin achter en wil niet meegaan in het aantrekken van buitenlandse bedrijven, eerst alles in eigen land beter op poten zetten.

Argentinië en Brazilië
Argentinië en Brazilië  zijn ook van die landen die zich willen hervormen op bedrijfsvoering en arbeidskrachten als ook scholing, maar de onrust binnen beide regeringen is nog niet stabiel, het komt wel, maar niet zo snel. Deze landen zullen zeker nog zo`n 5 jaar stoeien en dan pas kan de economie groeien en bloeien en hebben de mensen er weer meer vertrouwen in.

Rusland
Rusland heeft aardig de touwtjes in handen, denken ze, maar ook daar zal steeds meer armoede worden ervaren en stoppen van bedrijven zal daar veelvuldig plaats vinden. De economie in Rusland is tanende. Veel russen willen emigreren.

Europa
De economie in Europa is aardig verdeeld geraakt, Frankrijk doet het aardig en blijft stabiel als ook Duitsland wat sterker aan het worden is en toe laat dat buitenlandse bedrijven ook welkom zijn, wat Frankrijk mondjes maat toe laat.
Finland en Zweden blijven redelijk stabiel.

Nederland
Nederland echter doet het steeds beter en breidt zich goed uit naar het buitenland, denk aan KLM die zich verder mag ontwikkelen, de vakantie organisaties doen het heel goed, de scheepsvaart zit weer in de lift, de haven in Rotterdam breidt zich uit en doet het goed. Het bedrijfsleven zo wie zo in Nederland is weer opwaarts en haalt veel orders binnen uit het buitenland. De specialistische opleidingen trekken meer en meer jonge mensen aan. Uit  het buitenland komende jonge studente wordt een stevig halt door de Nederlandse regering ingezet.
Subsidie verstrekking aan Nederlandse bedrijven wordt weer opnieuw onder de loep genomen en beter onder controle gezet, zodat de echte (veelal Nederlanders) in opleiding  specialisten aan de slag kunnen met hun studie en werk uitvoering.
De Nederlandse regering wil zoveel mogelijk bedrijven die failliet gaan toch in Nederlandse handen zien te houden, nieuw beter beleid wordt  hier op gezet,  is de nieuwe visie van de regering en vakbonden, waar beter mee samengewerkt zal worden.

Euro:

Buiten verwachting zal de Euro zich nog beter gaan handhaven en een sterke wereld munt eenheid worden.

Oorlogen in het midden Oosten:

Het midden oosten wordt geregeerd door Rusland, China, Amerika om hun macht te behouden en om zo hun wereld macht te tonen.

Het midden oosten wordt gevoed door deze landen en dit zal nog wel enige jaren zo doorgaan.
Toch willen ontzettend veel  geëmigreerde/gevluchte mensen weer terug naar hun geboorte land zodra dit weer mogelijk is.

In de toekomst zal zich nog een zeer grote groep mensen zich blijven verspreiden over de hele wereld.

Veel gevluchte en of geëmigreerde mensen willen niet meer in Europa blijven hangen, omdat men zich moeizaam kan vinden in de normen en waarden van deze westerse wereld.
Zolang deze oorlogen voortduren, zal de volksverhuizing een wereld volksverhuizing voortbrengen.

Rusland
Rusland laat vaker zijn tanden zien uit angst voor de groeiende macht van Europa, maar zal ook vaker in eigen land zich moeten herpakken om uitloop tegen te gaan van zijn eigen mensen die in Europa en daar buiten willen komen wonen en werken en eigen bedrijven op willen zetten.

Voorspellingen over bekende Nederlanders in de Showbizz:

Woensdag 11 oktober 2017 opgetekend :
Gordon en zijn koffieshops lopen niet zoals hij zou willen, 1 zaak verdwijnt weer wat alleen maar positief is. Geluk in de liefde zie ik voor hem.
Gerard Joling heeft met zijn moeder een speciale band, zijn optredens op TV is nu te handelen voor hem, en de liefde slaat wederom toe.
Patricia Paay trekt zich meer en meer terug, het buitenland trekt opnieuw voor haar en haar partner.
Marco Borsato gaat opnieuw weer op tournee met jong jeugdig talent als extra attractie erbij.
Sylvie Meis weet met de liefde af en toe niet zo goed raad, haar trouwplannen liggen even weer in de ijskast. Nieuw TV programma komt er weer aan, Duitsland roept. Wonen in Nederland blijft een optie.
Yolanthe en Wesley staan open voor een nieuw adoptie kindje in hun gezin, toch krijgen zij ook zelf nog een eigen kindje erbij.
Carlo Boszhard en zijn man Herald beraden zich op een tournee door Nederland, eind 2018 zijn de plannen en afspraken rond, half 2019 start het tournee.
Chantal Janzen krijgt het druk en neemt veel hooi op haar vork toch blijft ze doorgaan ondanks de signalen van TE druk.
Humberto Tan heeft naast zijn avond programma opnieuw weer een programma erbij als compensatie voor het opstarten van het nieuwe seizoen 2018 zomer of na de zomer, verder is Humberto gelukkig met zijn gezin samenstelling.
Eva Jinek wordt enorm gewaardeerd en krijgt hoge kijkcijfers, ook zij krijgt er een programma erbij wat met buitenland, vrouwen,  macht en politiek te maken heeft.
Ook zie ik een samenwerking tussen Eva en Humberto Tan.
Birgit Lewes haar wens om in het buitenland zichtbaarder te worden gaat volledig in vervulling, zelfs het wonen in Nederland zal niet lang meer duren. Ze scoort hoog en wordt veelvuldig gevraagd in het buitenland. Ook een (soort) musical komt op haar pad in het buitenland om een bekende overleden artieste neer te zetten?
Glennis Grace zal opnieuw weer een nieuwe liefde toelaten in haar leven wat ook zichtbaar in haar zang en tekst te merken zal zijn. Ook deze zangeres zal in het buitenland haar vleugels uit willen slaan wat zeker ook zal gebeuren, door toeval ! iemand wordt ziek en zo wordt Glennis gevraagd in te vallen, wat heel goed bevalt.
Edsilia Rombley gaat als een speer en heeft geen moeite om alles bij te houden in haar zang carrière.
Nieuwe CD komt er aan, samen met Tjeerd Oosterhuis componist (haar man) scoren ze hoog. Ze wordt(en) veel gevraagd het aankomend jaar.
Trijntje Oosterhuis zoekt het meer in het kleine theater en heeft het wederom reuze naar haar zin en heeft behoefte dichter bij het publiek te staan zingen. Ook deze grote zangeres zal opnieuw ons weer verassen met een nieuwe tweede album maar niet met haar stem alleen. Ook de Lady’s of Soul carrière met haar 3 bovengenoemde collega`s/vriendinnen zal in het buitenland een stevig en terugkerend plekje krijgen. Veel vernieuwing voor Trijntje en haar 3 vriendinnen.
Paul de Leeuw gaat gewoon door met TV werk en nieuwe uitdagingen aangaan om ook samen met het publiek en bekende BN `ers erbij te betrekken.
Tineke de Nooy laat van zich horen in samen werking met een bekende vrouwelijke DJ en Radioman.
Rafael van der Vaart en zijn lieve vrouw Estavana zijn gelukkig, Rafael overweegt om te stoppen met voetballen om trainer te worden, Estavana gaat nog eventjes door met haar sport. Ook deze twee mensen zullen opnieuw weer een kindje in hun leven erbij krijgen. ( binnen 2 jaar ).
Linda de Mol en haar LINDA.TV en Clossy blad carrière nemen een hoge vlucht aankomend  jaar, hierna neemt Linda gas terug om meer en meer met haar Jeroen te gaan genieten.
Jan Smit blijft doorgaan en is samen met zijn gezin blij en happy zoals het allemaal verloopt, toch wil Jan in het buitenland zijn vleugels uitslaan.
Dre Hazes wordt opnieuw vader en zijn zang carrière ontwikkelt zich heel goed als ook zijn TV carrière die zich rap aan het ontwikkelen is. Zodra het tweede kindje er is wordt ook een start gemaakt van opheffen familie vete, eigenlijk heeft dat nog meer te maken met zijn zus Roxeanne die haar eerste kindje zal krijgen.
Roxeanne Hazes zal haar zang carrière verder stevig ontwikkelen en treedt uit de schaduw van haar broer Dre. Geluk in de liefde maakt haar sterk en creatief.
Waylon trekt met zijn zingen door het land en het neigt eerder een zanger met acts  te worden dan een zang optreden. Hij zal ook over zijn leven tussen door vertellen waar het publiek van smult en waardeert.
Ilse de Lange zal in het buitenland voet aan de grond krijgen vooral Amerika heeft haar belangstelling en omgekeerd.

En zo kom ik dan uiteindelijk aan het einde van deze Voorspellingen over het aankomend jaar 2018.
Het wordt weer een boeiend sprankelend jaar met veel uitdagingen, ontdekkingen maar vooral veranderingen.
Ik wens een ieder een gezond en liefdevol 2018 toe en blijf open staan voor veranderingen.


Gezellige jaarwisseling en fijne feestdagen.

 


yelts

Sonja Dover Medium voor Mens & Bedrijf & Dier

Ik werk al sinds de jaren 80-tig zelfstandig als medium, adviseur en voor mens & dier & bedrijf.  Bekijk mijn profiel en/of kijk of ik online ben op de paralijn. Naast spiritueel coach voor ParaVisie ben ik ook begeleider van bijzondere en/of spirituele huwelijken en overlijdensrituelen. Bekijk mijn website.


 

 

Meer 2018 voorspellingen?

Bekijk ook de 2018 voorspellingen van Paragnost Jaap van den Bold

Gratis jaarhoroscoop 2018

 

Vragen over de liefde, relaties, familie, werk of toekomst?

Chat of bel met erkende en ervaren spirituele coaches. 

Bekijk nu de introductie aanbieding en krijg antwoorden op jouw vragen.

 

Bekijk de aanbieding

 

Kom direct in contact met andere spirituele coaches

Liever direct andere paragnosten bellen?

Bekijk alle online mediums en paragnosten