De ziel de brandstof van de geest

De ziel is de brandstof van de geest

De Amerikaanse schrijver Neale Donald Walsch geeft aan dat er de komende decennia veel veranderingen zullen plaatsvinden in persoonlijke levens en de wereld eromheen. We hoeven daar echter niet voor te vrezen, want ze zullen een positieve uitwerking op ons hebben. “Wanneer je durft te veranderen, zal je zien dat je op geestelijk en zielsniveau enorm groeit.”

Volgens de uit Milwaukee afkomstige Neale Donald Walsch (67) is er momenteel op aarde iets belangrijks aan de hand en hij vraagt zich af of iedereen zich er bewust van is dat de mensheid zich aan het vernieuwen is. Dat is een onderdeel van het proces van onze ontwikkeling. Het gebeurt natuurlijk altijd, maar momenteel gaat het een stuk sneller dan ooit tevoren in onze geschiedenis. Dat moet opgemerkt worden en het dient aandacht te krijgen. Want als zo’n reusachtig proces zo snel verloopt, ontstaat er een sneeuwbaleffect.

Hoe langer de sneeuwbal rolt, hoe groter deze wordt en des te sneller zijn tempo. “Er kunnen een heleboel interessante zaken gebeuren, maar die zijn niet allemaal even wenselijk. We dienen dus voorzichtig en voorbereid te zijn. Maar waarop...? Op verandering! We moeten er klaar voor zijn dat er een plotselinge, grote en onverwachte verandering kan plaatsvinden. Het zal een ommekeer teweegbrengen van een ongekende omvang. Niets zal ooit meer hetzelfde zijn.”

Renaissance

Wanneer we in de tweede helft komen van het eerste kwartaal van deze eeuw, zullen we volgens de spirituele schrijver een periode ingaan die een grote omwenteling zal brengen in onze levenswijze, sociale contacten, psychologische verkenningen, culturele beleving en ons morele kompas. Eigenlijk betekent het dat we anders gaan denken over ons ‘mens-zijn’. We zien de eerste veranderingen al plaatsvinden. We zijn er getuige van dat er een herschikking gaande is in de economie, politiek, religie, kunst, cultuur, communicatie, entertainment, onderwijs en technologie.

Er vinden ook veranderingen plaats in de manier waarop we aankijken tegen relaties, seksualiteit, huwelijk, ouderschap, carrière, gezondheid, pensioen en zelfs het stervensproces. Neale: “Alles verandert. Dat is een natuurlijk gegeven, maar de snelheid en intensiteit waar het nu mee gepaard gaat, zijn we niet gewend. De ‘lawine’ is begonnen. De laatste keer dat er in onze historie zo’n revolutionaire ontwikkeling plaatsvond, was tijdens de Renaissance van ongeveer 1400 tot 1700. In die tijd werden alle aspecten van het leven op aarde hervormd. De huidige ontwikkeling gaat qua verandering tien keer zo snel. Het wordt de ‘Nieuwe Renaissance’ genoemd en het herontwerpen van ieder mens zal dus geen drie eeuwen, maar drie decennia in beslag nemen.”

Onverbiddelijk

De grootste impact van deze verandering zal de verandering zélf zijn. Het proces zal een aanzienlijk effect hebben op de tijd en de mensen die in deze periode leven. Daarom moeten we voorzichtig en voorbereid zijn. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, als er zo veel in één keer in je leven verandert. Spaartegoeden van mensen raken op, succesvolle carrières eindigen opeens of huwelijken stranden. Levens worden op allerlei manieren verstoord. Onze gedachten over wie we willen zijn, zullen dienen te veranderen. Zijn we daar klaar voor? “Nee”, geeft Neale resoluut aan. “Voor de meeste mensen geldt dat onverwachte en niet welkome veranderingen een gevoel van schade, angst en kwaadheid teweegbrengen.

Ze zijn eenvoudigweg niet klaar om met plotselinge en grote veranderingen om te gaan. Toch is er een tegengif voor en dat is een benadering die je kan leren omgaan met een onverbiddelijke verandering, namelijk: ‘Als alles verandert, verander dan alles’. Wanneer jouw leven ineenstort en je gaat met deze ‘zin’ aan de slag, zal je zien dat je anders tegen zaken aan gaat kijken. Als je leven lijkt in te storten, kan dat juist betekenen dat alles voor het eerst op de goede plek terecht komt.” Deze benadering maakt gebruik van wat Neale de ‘Mechanics of the Mind’ en ‘System of the Soul’ noemt. Het betreft een combinatie van moderne psychologie en spiritualiteit die op een toegankelijke manier worden samengebracht. Het samenbrengen kan bijvoorbeeld door een betrouwbaar medium worden gedaan. 

Machine

De benadering is in tweeën te verdelen. De eerste draait om de psychologische aspecten van onze omgang met het leven en dan met name dat gedeelte dat aan verandering onderhevig is. Het tweede deel gaat om metafysische aspecten. We kijken eerst naar hoe de geest werkt en dan de ziel. Neale heeft ondervonden dat het belangrijk is om beiden te begrijpen om te kunnen genieten van een rijk en bevredigend leven. “We hebben het nodig om vrede, geluk en liefde te kunnen ervaren. Door deze beide aspecten te omarmen, herinneren we ons er niet alleen aan hoe we denken, maar ook wát we denken. Het is voor mij duidelijk dat de geest een machine is en dat de ziel de brandstof daarvan is. Hoe minder brandstof je gebruikt, hoe efficiënter de machine zal werken. Aan de andere kant zal de machine wonderen voortbrengen als de ziel jouw geest vult met spirituele energie. Het is een uitdaging om dat aan iedereen duidelijk te maken. We moeten zorgen dat deze verandering door ons wordt veranderd en dat het niet óns verandert.” Er zijn gereedschappen die ons daarbij kunnen helpen. In zijn boek ‘Als alles verandert, verander dan alles’ heeft Neale negen specifieke veranderingen beschreven die iedereen relatief gezien makkelijk kan uitvoeren, vooral als je door hebt hoe de geest en de ziel en de kracht ervan werken. Contact opnemen met een spirituele medium kan dit proces versnellen. 

• Verander je beslissing om ‘je er alleen doorheen te slaan’ 
• Verander je keuze van emoties 
• Verander je keuze van gedachten 
• Verander je keuze van waarheden 
• Verander je idee over ‘Verandering’ zelf 
• Verander je idee over waarom ‘Verandering’ optreedt 
• Verander je idee over toekomstige ‘Verandering’ 
• Verander je idee over het leven 
• Verander je identiteit

Wanneer je jezelf verdiept in de achterliggende gedachten bij deze lijst, komen daar verrassende zaken uit voort die de meeste mensen nog niet hebben ervaren. Ze zijn mede gebaseerd op stukken uit Neale’s boekenreeks ‘Gesprekken met God’, gecombineerd met praktische zaken die in het gewone leven plaatsvinden. Zo is één van de hieruit voortkomende gedachten dat verandering altijd ten goede is. Meestal wordt dat pas ervaren ná een heftige verandering in het leven. Op het moment zelf beschouw je het meestal als iets dat zeer ingrijpend is en als één van de allerergste momenten in je leven. Erop terugkijkend realiseren echter velen zich dat een extreme verandering juist één van de beste dingen is die ooit in hun leven heeft plaatsgevonden. “Feit is dat dit geldt voor alles wat je overkomt, alleen weten we dat niet. We kunnen het vaak niet accepteren, omdat het geresulteerd heeft in iets vervelends, volgens de definitie die we er op dat moment aan geven. Zo’n gebeurtenis wordt beïnvloed door het mechanisme van de geest en de daaraan gerelateerde beperkingen. De geest weet echter goed wat er is gebeurd, maar weet alleen niet waaróm het je is overkomen. Het houdt zaken vast, maar doet dat niet met alle informatie die het leven behelst.”

Onrustig

Het draait volgens Neale bij de geest om kennis, maar niet om wijsheid. Wijsheid ligt namelijk buiten de geest en ‘woont’ in je ziel. Daarom heb je beiden nodig, geest en ziel, als gereedschappen voor creatie. “Een verandering ten slechte is onmogelijk binnen de expressie van energie die we ‘leven’ noemen. Dat komt omdat het leven fundamenteel verandert in de richting die revolutie nodig heeft, de richting die om groei vraagt en de richting die je laat bloeien. Zaken kunnen alleen maar ten goede zijn en helpen je beter in het leven te staan. Ik geloof dat verandering het belangrijkste sociologische handvat is voor de mensheid in deze eeuw. Geen geloof, filosofie of psychologie kan daaraan tippen.” We hebben praktische gereedschappen nodig om mensen bij te staan tijdens het nemen van emotionele, spirituele en mentale obstakels die naar voren kunnen komen op een abrupte en niet gewenste wijze. “Ik geloof dat het belangrijkste gereedschap in zes woorden is samen te vatten: ‘Als alles verandert, verander dan alles’. Ik stel voor dat we onze gehele culturele achtergrond, de reden van en het functioneren in het leven en onze diepste gedachten over onszelf en de ander veranderen. En dat in deze nu nog onrustige periode op weg naar vrede...”

 

Verder op ParaVisie

  • Wil jij in contact komen met een spirituele coach? Chat met online paragnosten of bel met een van de mediums op de paralijn.  
  • Elke week leggen onze mediums kaarten. Bekijk nu onze wekelijkse leggingen op deze pagina over kaartleggen