Heimwee naar de sterren

Heimwee naar de sterren

De kerken stromen leeg. Maar de behoefte aan zingeving en transcendentie blijft. Velen verdiepen zich daarom in esoterie en allerhande spirituele stromingen. Een steeds groter wordende groep Nederlanders gelooft echter dat engelen ruimtepakken in plaats van vleugels dragen. Zij kijken verwachtingsvol omhoog. Naar de fonkelende sterren. Soms hebben zij heimwee...

Sophia Dijkhuis is 44 jaar, van beroep taaltrainer en moeder van twee zoons. Op het oog een hele normale Nederlandse dame. Maar ondertussen... Ondertussen beweert zij in contact te staan met buitenaardse wezens uit het sterrencluster Pleiaden. Sterker nog, zij is ervan overtuigd zelf van de Pleiaden te komen, terwijl een deel van haar kosmische familie in een ruimteschip om de aarde zou zweven. Als je denkt dat Sophia een uitzondering is, een bijzonder geval, dan vergis je je.

In Nederland lopen talloze mensen rond met het idee contact te hebben met buitenaardsen en/of zelf van de sterren afkomstig te zijn. Neem nou Robin de Boer (26). Onomwonden en zonder er moeilijk over te doen stelt hij: “Ik ben als buitenaards bewustzijn geïncarneerd in een fysiek lichaam. Arcturus is de ster die mijn thuisplaneet verwarmt. Inmiddels heb ik in Nederland honderden ‘soortgenoten’ mogen ontmoeten, afkomstig van verschillende planeten.” Wie zijn deze mensen, wat zijn hun ervaringen en wat willen zij ons vertellen?

SCHIZOFRENE HALLUCINATIES

“Wanneer ik als kind naar mijn adres werd gevraagd, eindigde ik altijd met de toevoeging ‘planeet aarde’. In de puberteit fantaseerde ik over vliegende schotels die me op zouden pikken om me op grote moederschepen in het heelal af te zetten. Het bewustzijn dat er meer is buiten deze planeet, was dus op jonge leeftijd al bij mij aanwezig.” Maar intussen draait voor Carla Hector, in het hier en nu vijftig jaar oud en kunstenares, het leven gewoon door. Ze gaat naar school, treft wat later een man en baart vier kinderen. Natuurlijk, ze is zich bewust van haar telepathische kwaliteiten en over UFO’s (Unidentified Flying Objects) droomt ze regelmatig. In april 2009 verandert er echter iets wezenlijks. Dat wat voorheen nog kon worden afgedaan als fantasie, transformeert tot realiteit. Carla: “Bij toeval kwam ik een entiteit op internet tegen die zichzelf Ashtar noemt.

Ik schrok me een hoedje, want toen ik een tekening van hem zag, herkende ik hem als degene met wie ik al bijna vijftien jaar contacten onderhield. Ik had geen idee van zijn buitenaardse afkomst! Vanaf dat moment begon hij echt tegen me te praten. Soms voelde ik letterlijk zijn aanwezigheid door tintelingen, kippenvel en echte aanrakingen. Maar het meest fantastisch was toch wel het overweldigende liefdesgevoel dat ik ervoer. Tegelijkertijd kwam mijn ratio in opstand. Wat gebeurde er met mij? Werd ik soms gek? Gelukkig overwon de liefde en kon ik me er met mijn hele ziel en zaligheid aan overgeven.” Carla beseft zich maar al te goed dat haar verhaal op buitenstaanders vreemd over kan komen. Ze vermoedt dat lotgenoten uiteindelijk in de psychiatrie zijn beland en worden volgestopt met medicijnen om hun ‘schizofrene hallucinaties’ te onderdrukken. Carla: “Luister toch eens goed naar deze mensen. Laten we dat wat zij zeggen zorgvuldig onderzoeken, voordat we onze conclusies trekken.”

 

Wil jij jou ervaringen delen en leren interpreteren. Praat met een van onze mediums op de astrolijn.

 

WALVISBALEIN

De meeste contacten die Carla met de buitenaardsen heeft, komen op telepathische wijze tot stand. Dat is ook de ervaring van de 22-jarige werkende studente Annelies Besselink, die naar eigen zeggen in verbinding staat met bewoners van de Pleiaden. Regelmatig maakt ze kosmische uitstapjes: “Op het moment van uittreden verschuift je bewustzijn naar je etherische lichaam. De eerste bewuste uittreding die ik onder begeleiding van buitenaardse helpers maakte was prachtig. We gingen naar een healingcentrum op de Pleiaden en naar de levensbibliotheek, een plek waar je de antwoorden kunt vinden op alle vragen. Ze gaven me ter plekke een healing, waarbij een aantal lagen in mijn aura en diverse chakra’s opgeschoond werden. De Pleiadiërs zijn hele vriendelijke lichtwezens. Qua uiterlijk lijken ze op ons.” Carla’s verhaal is herkenbaar voor Rebecca Goossens (31), die twee keer een UFO-waarneming deed voordat op persoonlijker niveau toenadering werd gezocht. “Tegenwoordig kan ik hun aanwezigheid heel sterk voelen, gewoon wanneer ik thuis ben. Het is een onbestemde energie, die langzaam aan kracht wint. Ik voel dat dan in mijn buik, maar soms ook op mijn hoofd, schouders of in mijn handen. Tevens zie ik figuren met mijn derde oog. Het komt voor dat wanneer ik wakker word, ik een rode plek heb op mijn buikchakra. Waarschijnlijk hebben ze dan daaraan gewerkt.”

Volgens Robin is het voor ieder mens mogelijk om met de buitenaardse wezens te spreken. Als ons chakrasysteem maar op orde is, zodat de kundalini levensenergie weer kan gaan stromen en de pijnappelklier en ons derde oog optimaal werken. Over het uiterlijk van de sterrenvolkeren bestaat onder de door ParaVisie geïnterviewden overeenstemming: zij lijken meestal op mensen. Sophia: “De meesten hebben blond haar en lichte ogen, alhoewel er ook ‘mediterrane’ types tussen zitten.” Maar het heelal is immens en dus zijn er genoeg buitenaardsen wiens uiterlijk afwijkend genoemd mag worden. Robin: “Ik sta ook in contact met wezens met een groot hoofd en forse, donkere ogen. Daarnaast ken ik entiteiten met walvisbalein als tanden en creaturen die een soort benen kraag op hun hoofd hebben.” Carla heeft zelfs contact gehad met organismen die op insecten lijken: “Insectoïden zijn als soort heel oud en hebben daardoor veel kennis over de natuur. Een insectachtige heeft mij zijn ruimteschip laten zien. Een heel apart ding, waarbij techniek gecombineerd wordt met organische elementen.” 

IMMENSE RUIMTESCHEPEN 

Alhoewel de sterren en planeten waar de diverse schepselen vandaan zouden komen in afstand gemeten onnoemelijk ver van ons verwijderd zijn, is het overbruggen van de afstand voor de in technisch opzicht hoogontwikkelde ruimtebeschavingen geen probleem. Door middel van gedachtekracht wordt het reizen gereduceerd tot een flits, een moment. Desalniettemin hebben hun ruimteschepen vaak een duizelingwekkende omvang. Annelies: “Ze reizen in de bekende UFO’s, waarvan de meeste via mentale processen worden bestuurd. Het grootste schip dat ik tot nu toe gezien heb is van de Galactische Federatie, een samenwerkingsverband van volkeren uit alle hoeken van het universum. Bij hen is ruimte, net als tijd overigens, relatief. Maar in menselijke verhoudingen gesproken is het schip duizendmaal groter dan de aarde.” Carla is al eens op het ruimteschip van Ashtar, de commandant van de Galactische Federatie, geweest.

Een indrukwekkende ervaring: “Het is uit meerdere verdiepingen opgebouwd. Ik ben onder andere op een dek geweest waar planten en bomen groeiden en op een ander dek met collegezalen. Onlangs ontving ik een tekening van een achtjarig jongetje dat net als ik met Ashtar communiceert. Hij had het schip heel nauwkeurig weergegeven. Heel emotioneel om zo’n bevestiging te krijgen!” Volgens Sophia verplaatsen de buitenaardsen zich in vaartuigen die kilometers lang zijn. Van daaruit worden ook wezens naar de aarde ‘gestraald’. Robin, die dat bevestigt: “Ze lopen hier vrij en onopgemerkt tussen ons rond. Vanwege hun hoge niveau van ontwikkeling, is het voor hen een fluitje van een cent om elke taal te spreken die ze willen.”

SPIRITUELE ZUIVERING

Grote vraag bij dit alles is natuurlijk wat het motief van de gerapporteerde buitenaardse wezens is om in contact te treden met aardbewoners en zich zelfs op onze planeet te vestigen. Waarom al die moeite? Als we de geïnterviewden mogen geloven is bescherming het voornaamste motief. Robin: “Zij zijn naar de aarde getogen om de mensheid te assisteren bij haar evolutie en om te voorkomen dat wij onszelf niet weer vernietigen, zoals in de tijd van Atlantis. Zij geven ons handreikingen om ons bewustzijn te verruimen en open te staan voor compassie en universele liefde, in plaats van de menselijke, geconditioneerde eigenliefde.” Annelies gaat ervan uit dat ieder sterrenschip dat de aarde benadert, een specifieke reden daarvoor heeft. Sommigen willen slechts het leven op aarde bestuderen, anderen nemen er een kijkje of besluiten er te incarneren en weer anderen willen ons daadwerkelijk helpen bij onze technische en/of geestelijke ontwikkeling.

Om een vredelievende samenleving op te bouwen, zoals de buitenaardsen zelf al gedaan hebben, dienen we echter eerst een ascensieproces of spirituele zuivering te ondergaan. De buitenaardse boodschap, dat wij allen één zijn en elkaar beïnvloeden, helpt ons daar volgens Robin bij: “De mens zal zijn eigen rotzooi op moeten ruimen, maar moet wel leren hoe. Omdat de aarde een van de meest onderontwikkelde plekken in het universum is, hebben wij daarbij veel hulp nodig. In vroeger tijden vlogen de UFO’s dan ook af en aan om ons handreikingen te bieden. Toen echter duistere heersers, verenigd in groeperingen als de Illuminati, alles overnamen, is aan deze uitwisseling goeddeels een einde gekomen. De mensheid wordt sindsdien in een bewustzijnskooi vastgehouden. En dat terwijl het bestaan van ascensiecycli een hemels gegeven is, waarbij op het eind van een cyclus massale groepsascensie mogelijk is. Juist nu bevinden we ons op een dergelijk punt. Dit is hét moment om de dualiteit te overstijgen.”

OPENBARING

Zelf zien de geïnterviewden zich als bakens op aarde, waarmee de buitenaardsen in contact kunnen treden om hun boodschap van vrede, eenheid en liefde te verspreiden. Het is daarom logisch dat zij stuk voor stuk de drang voelen om de wereld ervan te overtuigen dat het in het universum krioelt van het leven en dat dit leven ons ook geregeld bezoekt. Enkelen van hen, verenigd in nieuwsorganisatie Niburu, trekken binnenkort, onder de noemer van het Engelse begrip ‘Disclosure’ (in het Nederlands te vertalen door ‘Openbaring’), met deze boodschap het land door. Rebecca: “Natuurlijk is ons al vaker hemelse hulp in het vooruitzicht gesteld. Ons werk vraagt dan ook het nodige geduld en vertrouwen. Het heeft evenwel geen zin om als kleine, gefrustreerde kinderen te gaan lopen stampvoeten om vervolgens lijdzaam af te wachten. Nee, wij willen het bestaan van de buitenaardsen zelf in de openbaarheid brengen. Vaak moet het met een klein, enthousiast groepje beginnen. Met als doel dat het er straks velen zijn die de boodschap van de daken schreeuwen.” Robin roept mensen op hun angst voor verandering te laten varen. Niet voor iedereen een gemakkelijke opgave, aangezien het creëren van angst volgens hem eeuwenlang door machtsinstituten als methode gebruikt is om mensen ‘klein’ te houden. Robin: “Angst is een illusie. Geloof in jezelf. Weet wat je weet. En trek je niets van anderen aan.” 

ZIELENTUIN

Het meest verbazingwekkende aspect van de getuigenissen van sommige van deze Nederlanders, is hun bewering zélf buitenaards te zijn. Zo zegt Sophia van Pleiadische afkomst te zijn, wijst Annelies Sirius als haar thuishaven aan, heeft Robin heimwee naar Arcturus en staan de geboortekribbes van Carla niet alleen op aarde, maar ook op Venus en Andromeda. Annnelies beschrijft haar situatie als volgt: “Heel lang geleden hoorde ik van het bestaan van de aarde. Uit nieuwsgierigheid ging ik er een kijkje te nemen. Blauwe lichtwezens, waarmee ik via bollen die tussen aura’s oversprongen communiceerde, begeleidden mij. Ik vond het er prachtig en besloot dat het voor mijn groei goed zou zijn er te incarneren. Daarmee liet ik een deel van mezelf op Sirius achter. Mijn tweelingziel is dus nog daar, evenals mijn vader, broer en zus. Na elke aardse incarnatie keer ik naar mijn geboortegrond terug om uit te rusten. De natuur is er fenomenaal en de tempels en piramides indrukwekkend. Op Sirius staan de bewoners in nauw contact met alles om hen heen. Men communiceert er met planten, bomen, kristallen, vuur, water et cetera.” Ook tijdens haar huidige incarnatie vertoeft Annelies regelmatig op haar thuisplaneet. Gewoon om even bij te tanken: “Als ik bijvoorbeeld met routinewerkzaamheden bezig ben of met het openbaar vervoer reis, bezoek ik soms mijn zielentuin. Ik zwem dan onder een waterval die je aura zuivert en lig na afloop onder een dikke, oude boom. Ja, het is heerlijk om je bewust te zijn van je oorsprong!”

 

Verder op ParaVisie

  • Wil jij in contact komen met een spirituele coach? Chat met online paragnosten of bel met een van de mediums op de paralijn.  
  • Elke week leggen onze mediums kaarten. Bekijk nu onze wekelijkse leggingen op deze pagina over kaartleggen