Maan mens

Maan & mens

Niets is vertrouwder dan de aanblik van de maan aan het firmament. De nabijheid van ons planetaire zusje nemen we voor lief, evenals de invloed die zij heeft op natuurlijke processen als eb en vloed. Te weinig nog staan we echter stil bij de impact die de maan op ons mensen heeft.

In de zeventiende eeuw schreef de opperrechter van het Hooggerechtshof van Engeland het volgende: “De maan heeft een grote invloed op alle ziekten van de hersenen... Vooral zwakzinnigheid; dergelijke personen zijn bij volle en nieuwe maan, vooral tijdens de equinoxen en de zonnewende, in de hoogste graad van krankzinnigheid.” Geen wonder dus dat ‘lunatic’ en ‘loony’, Engelse woorden voor respectievelijk ‘krankzinnig’ en ‘knettergek’, afgeleid zijn van ‘luna’, de Latijnse term voor ‘maan’. En geen wonder ook, dat in die dagen een wetsovertreder met succes een beroep kon doen op de maanfase als verklaring of excuus voor zijn daden. Sinds die tijd is er veel veranderd. Veel ten positieve uiteraard. Knellend bijgeloof erodeerde en wetenschappelijke vooruitgang bracht een einde aan veel lijden en andersoortige ellende. Maar een ontwikkeling die het functioneren van de westerse mens ongetwijfeld negatief heeft beïnvloed, is de gestage vervreemding van de natuur.

Langzamerhand is de mens los komen te staan van zijn oorsprong en zijn wij vergeten dat wij, net als alle andere onderdelen van de schepping, onderhevig zijn aan kosmische en cyclische natuurprocessen. We staan op voordat de eerste zonnestralen over de horizon kruipen en gaan naar bed lang nadat de oranje gloed uit de lucht verdwenen is. Overdag zitten we onder het kunstmatige licht van de tl-buis en/of voor het blauwe licht van de computer, terwijl sommige anderen weer in het holst van de nacht hun taken verrichten. Mooi dat het kan. Maar gezond? Zeker niet. Terwijl men vroeger zijn levensritme volledig afstemde op de natuur, laat de moderne mens met grote regelmaat zijn zogenaamde ‘onafhankelijkheid’ ervan gelden. Geen wonder dat steeds vaker gewezen wordt op de nadelige invloed van allerlei moderne verworvenheden en de roep om een meer natuurlijker levensritme steeds krachtiger klinkt... 

Mysterieuze Wetmatigheid

Uiteraard is de maan niet het enige natuurelement dat zijn stempel drukt op het reilen en zeilen van het leven op aarde. Maar omdat het hemelobject relatief zo dichtbij staat, is de invloed markant te noemen. Zo mag de werking van eb en vloed als bekend verondersteld worden. Door het krachtenspel tussen aarde en maan, waarbij de werking van de zwaartekracht de grootste rol speelt, komt het water op en trekt het zich weer terug. Maar sinds mensenheugenis vertellen wetenschappers en leken over een diepere invloed, óók op de mens. De natuuronderzoeker Charles Darwin schreef in zijn ‘Over de afstamming van de mens’: “De mens is evenals de zoogdieren, de vogels en zelfs de insecten onderworpen aan die mysterieuze wetmatigheid, volgens welke bepaalde veel voorkomende processen, zoals zwangerschap, plantengroei, rijping, en de duur van verschillende ziekten, afhankelijk zijn van de perioden van de maan.”

Nu we weten dat het menselijk lichaam voor ongeveer zestig procent uit water bestaat en dat de maan vooral op ‘waterzaken’ zijn stempel drukt, mag de invloed van de één op de ander geen verbazing meer wekken. De auteurs van het boek ‘In harmonie met de maan’ (Gottmer, 2008) onderscheiden zeven maanstadia die elk hun eigen inwerking hebben op het menselijke gestel: nieuwe, wassende, volle, afnemende, stijgende, dalende maan en de stand van de maan ten opzichte van de sterrenbeelden in de dierenriem. Zij leggen vervolgens uit dat de impact van die stadia samenhangt met de resonantie of trilling die erdoor gegenereerd wordt en dat deze krachten en hun invloeden op mens, dier en planten door ervaring te bewijzen zijn.

Eerlijkheidshalve stellen zij wel dat in het onderzoek naar de oorzaken van dit fenomeen men zich voorlopig zal moeten behelpen met speculaties, theorieën of opvattingen. En op dat vlak begeeft de gemiddelde wetenschapper zich niet graag. Vandaar ook dat alles wat nu volgt, niet de goedkeuring van het wetenschappelijke establishment kan wegdragen. Neemt niet weg dat velen van ons, om wat voor reden dan ook, zich herkennen in de beschreven invloeden die de maan op genoemde tijdstippen zou hebben. 

Meer weten over de beschreven invloeden die de maan op genoemde tijdstippen zou hebben? Neem contact op met een paragnost van de astrolijn.

Maancyclus

Ten eerste hebben we het over de rol van de verschillende stadia van de maancyclus, de zogenaamde maanfasen. In het volgende overzicht wordt kort weergegeven welke inwerking de belangrijkste ervan kunnen hebben op het leven van de mens en welke eventuele gevolgtrekkingen daaraan zijn te ontlenen. Nieuwe maan: nieuw begin & ontgiften Dit is een goed moment om iets te beginnen, nieuwe projecten te starten, frisse ideeën te lanceren of te stoppen met slechte gewoonten. Lichaam: wie in deze periode een dag niet eet, voorkomt talloze ziekten aangezien het ontgiftingsvermogen van het lichaam zijn hoogste niveau heeft. Daarentegen slechte wondheling. Wassende maan: basis bepalen en opbouw Lichaam en geest nemen nu alles goed op.

De natuur steekt energie in opbouw van wortels en stengels. Lichaam: goede opname van voedingsstoffen, heelmiddelen en massage. Maar: hoe meer de maan wast, des te ongunstiger verloopt de genezing van wonden en operaties. Haren en nagels groeien nu sneller. Volle maan: veel energie & gevoel Volle maan is een moment om iets te eindigen en taken en projecten te voltooien. De energie en het tempo zijn hoog en de gevoelens sterk. Goed voor passie en feestvieren. Lichaam: geen grote belastingen, operaties of alcohol. Mogelijk slapeloosheid en gespannenheid. Haar knippen in het teken Leeuw. Overuren voor de vroedvrouw en de politieman? Afnemende maan: voltooien & reinigen Goed voor inzichten, afmaken en evalueren. De geest reinigen gaat nu makkelijk. Lichaam: reageert goed op ontgiften. Goede wondheling ook. Prima voor operaties, gezichtsbehandeling, epileren. Uitstekend voor lichamelijk, huishoudelijk werk.

Dierenriem

Genoemde invloeden van de maanfasen kunnen versterkt of verzwakt worden door de stand van de maan in de dierenriem. Alle tekens van de dierenriem die in de loop van het jaar, van de winterzonnewende (21 december) tot aan de zomerzonnewende (21 juni), door de zon worden doorlopen van Boogschutter tot Tweelingen, bezitten een stijgende kracht: de kracht van de winter en van het voorjaar, die correspondeert met geleidelijke toename, uitbreiding, groei en bloei. Een dalende kracht is kenmerkend voor de tekens van de tweede helft van het jaar van Tweelingen tot Boogschutter: de krachten van de zomer en de herfst.

Denk aan rijpheid, oogst, neergang en rust. Een simpel voorbeeld uit het boek ‘In harmonie met de maan’ ter verduidelijking: als de afnemende maan in een sterrenbeeld met een dalende kracht staat, hebben handelingen voor het ontgiften van het lichaam meer uitwerking dan bij een sterrenbeeld met stijgende kracht. Met name op medisch gebied hebben dergelijke overwegingen interessante implicaties. Daarnaast heeft elk sterrenbeeld een eigen energie en werkingskracht die voorgenoemde invloeden op hun beurt weer kunnen beïnvloeden. Zie het overzicht hiernaast.

Voeding

Goede voeding en een vlot werkende spijsvertering zijn cruciale pijlers van onze gezondheid. Volgens sommige maandeskundigen is het echter niet alleen van belang hoe en wat je eet, maar ook wannéér. Dat komt volgens hen vanwege de invloed van de maanstand en de maanfase. Wat betreft de laatstgenoemde concentreert men zich op het verschil tussen wassende en afnemende maan. Bij een wassende maan ligt dezelfde maaltijd veel zwaarder op de maag dan bij een afnemende maan het geval is. Volgens Paungger en Poppe, de auteurs van ‘In harmonie met de maan’, is het idee dat bij een gezonde maaltijd alle noodzakelijke voedingsstoffen tegelijk op ons bord aanwezig moeten zijn misleidend. Ook zij onderkennen het belang van deze bouwstoffen, maar gaan ervan uit dat deze over een periode van enkele dagen verdeeld mogen worden. De reden? Iedere dag heeft een andere ‘voedingskwaliteit’.

De dagen dat de maan in Ram, Leeuw of Boogschutter staat, bezitten de beste eiwitkwaliteit. Dat heeft vooral invloed op het fysieke lichaam en op de zintuigen. Onder Stier, Maagd of Steenbok heerst de beste zoutkwaliteit, wat bevorderlijk is voor de aanmaak van bloed. Tweelingen, Weegschaal en Waterman staan voor de beste vet- en oliekwaliteiten en verzorgen het lymfesysteem, terwijl Kreeft, Schorpioen en Vissen ten slotte de koolhydraten gunstig gezind zijn waardoor het zenuwstelsel positief beinvloed wordt. Deze vingerwijzingen geven logischerwijze niet een compleet voedingsadvies weer. Daarvoor zijn ze te algemeen. Eigen waarneming en ervaring blijft het uitgangspunt van waaruit handeling volgt.

Meer weten over je horoscoop? Bekijk jouw daghoroscoop

Maar wanneer de maanstand bijvoorbeeld in Stier, Maagd of Steenbok is, dan kunnen mensen aan wie zoutarm voedsel is voorgeschreven maar beter oppassen: juist dan wordt het zout extra goed door het lichaam opgenomen. Tot slot: elk jaar wordt een nieuwe of volle maan een paar keer verduisterd. De energieën die dan vrijkomen, zijn extra krachtig. Volgens ‘oude wijsheden’ kun je ervan uitgaan dat de komende twaalf maanden cruciaal voor je zullen zijn en belangrijke persoonlijke veranderingen teweeg gaan brengen, wanneer er zo’n verduistering op je verjaardag of de dag ervoor of erna plaatsvindt. Hou ‘m in die gaten, die maan! 

 

Verder op ParaVisie

  • Wil jij in contact komen met een spirituele coach? Chat met online paragnosten of bel met een van de mediums op de paralijn.  
  • Elke week leggen onze mediums kaarten. Bekijk nu onze wekelijkse leggingen op deze pagina over kaartleggen