Opruimen in het nu bewustzijn

Opruimen in het nu-bewustzijn

Thèta-hersengolven maken ons ontvankelijk voor creatieve ideeën, intuïtie en buitenzintuiglijke waarnemingen. Volgens Baukjen Ploegstra en Joop de Boer van het Thèta Instituut Nederland, kan afstemming op een dergelijke bewustzijnsstaat ervoor zorgen dat blokkades uit het verleden ook daadwerkelijk tot het verleden gaan behoren. Ze ontwikkelden daartoe de NU-methode. Baukjen: “Het gaat om de kracht in jezelf aanspreken om iets als heel waar te nemen. Dit eenheidsbewustzijn manifesteert zich tevens in je fysieke lichaam, waardoor het (ge)heel(d) wordt.''

Thètahelling

Thètaheling is zo oud als de mensheid”, aldus Joop de Boer. “De kennis erover is voor een groot deel verloren gegaan. Heel concreet wordt het nog toegepast in wat over is van de Aboriginalcultuur, bij de Maori’s en bij enige oude indianenstammen. Wat de leden van de stam bij iemand doen, is teruggaan in de tijd om een ziekmakende episode te verwijderen. Genezing vindt onmiddellijk plaats. Dit klinkt absurd voor wie niet begrijpt wat er gebeurt en het niet zelf heeft ervaren. Het wordt echter begrijpelijk wanneer je je beseft dat tijd in feite niet bestaat. Dit heeft te maken met het Eenheidsbewustzijn, dat je kunt ervaren door je via je pijnappelklier met de Bron te verbinden. Als alles één is, is ook alles heel. Wanneer deze verbinding ongestoord tot stand komt, kun je elke vorm scheppen die je wenst.”

Aan de hand van engelenkaarten komt het bewustzijn van elke persoon duidelijk naar voren.

Karma

Doordat de mens doelbewust in een stoffelijke en dualistische wereld werd geplaatst, zijn we langzamerhand onze verbinding met het grotere geheel kwijt geraakt. Juist nu is de tijd aangebroken deze connectie te herstellen. Baukjen: “Kosmisch gesproken is in onze tijd de lang bestaande wet van het karma opgeheven. Dit houdt níet in dat er geen verbanden van oorzaak en gevolg meer zijn. Deze blijven wel degelijk bestaan, maar we kunnen nu versneld datgene oplossen wat in eerdere stadia is veroorzaakt. Met de aarde gaan we van de derde naar de vijfde dimensie. In laatstgenoemde is er geen karma meer, want alles is dan transparant en direct. Wat je denkt wordt meteen gecreëerd. Wie goed om zich heen kijkt, ziet momenteel het maatschappelijke bestel transparanter worden.

Alles komt letterlijk aan het licht. De oude wet van karma is nu vervangen door een nieuwe, door wat je zou kunnen noemen ‘directe reactie en uitwerking in deze incarnatie’.” Vandaar ook dat Baukjen en Joop de Thètatherapie ingebed hebben in hun eigen opleidingsmethoden. Zo is de NU-methode ontstaan. Joop: “In het nu-bewustzijn is alles één. De verbinding met het Bronbewustzijn is geïntegreerd binnen het chakra-, lichtlichamen-, innerlijk kind-, systemisch-, regressie- en transformatiewerk. Om zodoende te helen van de traumatische ervaringen en pijnpatronen die we vanaf onze eerste incarnatie meedragen in het DNA geheugen.” 

Bron

Soms lijkt hetgeen waarover Baukjen en Joop spreken wel sciencefiction. Voor hen is het echter de dagelijkse realiteit. Om uit te leggen hoe het precies werkt, ontkomen ze niet aan de principes van de wonderlijke kwantumfysica. Joop: “Heling vindt plaats door gebruik te maken van de Thèta en Delta hersengolffrequenties. In deze frequenties worden de pijnappelklier en de lichtlichamen geactiveerd, wat een diep en helder nu-bewustzijn teweeg brengt. In het nu-bewustzijn zijn alle blokkeringen, beperkende emoties, angsten en negatieve zelfbeelden van dit en vorige levens tot op cel herinneringsniveau - lees: DNA - op een snelle en effectieve manier op te ruimen. De therapeut of facilitator verbindt zich via het nu-bewustzijn met de Bron, zet de intentie van de cliënt in de Bron en neemt de heling waar. Deze waarneming is essentieel, want alleen datgene wat waargenomen wordt vindt plaats. Dit volgens de principes van de kwantumfysica.” Belangrijk is dat de therapeut of coach onbevooroordeeld zijn werk doet. Hij of zij komt met de diepste zielenroerselen van een cliënt in aanraking en een oordeel brengt onmiddellijk het aardse bewustzijn met zich mee, waardoor het nu-bewustzijn verlaten wordt. Het is echter de Bron, en niet de facilitator, die de uiteindelijke heling tot stand brengt. Maar wat verstaan Baukjen en Joop eigenlijk onder ‘de Bron’? Baukjen: “De Bron is alles wat is, alles wat ooit geweest is en alles wat ooit zal zijn. Wij zijn allen Bronenergie in een fysiek lichaam. Het verlangen naar welzijn, zelfrealisatie, liefde, gezondheid, vreugde, geluk, overvloed en waardering komt voort uit onze innerlijke Bronverbinding. Wanneer wij een intentie in de Bron plaatsen en vervolgens openstaan om te ontvangen en vertrouwen op wat is, zal deze gemanifesteerd worden in onze driedimensionale werkelijkheid.”

Klachten & effecten

Voor iedereen die geheeld wil worden en daarbij zelfverantwoording aanvaardt, is de NU-methode geschikt. De diepste oorzaken van een klacht worden opgespoord en geheeld. In de praktijk gaat het om psychische en fysieke klachten. De effecten die na een sessie van de NU-methode worden gerapporteerd, zijn divers. Cliënten voelen zich na afloop energieker, ervaren meer geluk en vreugde, hebben meer zelfvertrouwen en vinden innerlijke rust en vrede. Volgens Joop gaan de effecten bij sommigen nog verder: “Haar en nagels groeien sneller, helderziende ervaringen vinden plaats of nemen toe en het creërend vermogen wordt manifest.” Uit het gastenboek van Baukjen en Joop de volgende reactie: ‘Naar aanleiding van de sessie laat ik weten hoe mijn bevindingen/ervaringen zijn nu de “boel” wat gestabiliseerd is. Ik ben niet meer zo gevoelig voor intimidatie als voorheen. In een groep met mensen voel ik me veel meer op m’n gemak. Ik durf meer te zeggen en voel me ontspannen in contact. Ik kan nu veel liefdevoller zijn naar mijn innerlijk kind en kijk naar mijn babyfoto’s zonder die diepe onverschilligheid en afkeer. Er is iets “weg” en ik voel me veel vrijer en gelukkiger.'' Ook is Reiki een goede alternatieve behandelmethode om van je psychische en fysieke klachten af te komen. 

 

Verder op ParaVisie

  • Wil jij in contact komen met een spirituele coach? Chat met online paragnosten of bel met een van de mediums op de paralijn.  
  • Elke week leggen onze mediums kaarten. Bekijk nu onze wekelijkse leggingen op deze pagina over kaartleggen