Overleden dierbaren wachten op jou

Overleden dierbaren wachten op jou

Samen met een vriendje waar hij vroeger mee speelde, fantaseerde Eric van Riessen dat hij superkrachten bezat. Krachten die zij steevast met een bepaalde kleur associeerden. Toen Eric jaren later het desbetreffende vriendje weer eens sprak en deze de realiteit van de kleuren ontkende, dacht Eric: ‘Wat gek, ik zag en zie ze toch echt. Niet alleen om jou en andere mensen, maar ook om voorwerpen die een emotionele waarde hebben.’ Voor hem waren de kleuren een realiteit, een gegeven. Maar kennelijk gold dat niet voor iedereen! Het aanvoelen van de energieën of entiteiten om ons heen bleek evenmin gangbaar. Eric: “Als kind brengt zoiets ook angst met zich mee. Zo kan ik me herinneren dat ik als veertienjarige wanhopig weg wilde fietsen van iets waarvan ik voelde dat het me aanstaarde.

Een frustrerende exercitie, want voor je eigen gids, die immers altijd bij je is, kun je niet vluchten. Wilden spiritueel hooggeëvolueerde wezens mij op deze manier klaarstomen voor het werk waarvan ‘zij’ wisten dat het me als volwassene te wachten stond?” Feit is dat Eric na een periode in zijn leven die hij als omschrijft als ‘rock & roll’ en waarin hij zich ontworstelt aan zijn kerkelijke achtergrond, beroepsmatig in de zorg belandt en zich in zijn vrije uurtjes als spiritueel hulpverlener profileert. Het liefst zou hij fulltime als medium en paragnost aan de slag gaan, want, zo zegt hij: “Het is zo fijn op het niveau van bewustzijnsontwikkeling de mensen écht wat mee te kunnen geven. Of ze te laten weten dat het de overleden dierbare goed gaat.”

Healing

Cliënten zijn uiteraard te allen tijde zelf verantwoordelijk voor wat zij met de door spiritueel werkers als Eric aangeboden informatie doen. Dat neemt niet weg dat Eric zuiver wil zijn in wat hij doet. Mede daarom vindt hij het van belang zijn talenten niet alleen te onderhouden, maar tevens door te ontwikkelen en te verdiepen. Zo heeft hij zich laten trainen door grootheden als José Gosschalk, Karel Besseling, Paul Jacobs en Scott Milligan. “Vanuit het hart groeien is het mooiste dat er is”, zo zegt hij daar onder andere over. Erics mediumschap uit zich vooral in het helder zien, voelen en sinds kort steeds nadrukkelijker ook het horen. Alhoewel zijn kwaliteiten bijzonder zijn, herkent hij ze in zijn medemens: “Natuurlijk zijn ze bij de een sterker ontwikkeld dan bij de ander. Maar met toewijding en inzet kan eenieder als medium heel ver komen.” Op drie verschillende manieren kan Eric met zijn gave zijn medemens van dienst zijn: hij legt contact met een overleden dierbare, leest iemands aura of geeft een healing.

Wanneer hij zich met laatstgenoemde activiteit bezighoudt, stemt hij zich door middel van meditatie zo optimaal mogelijk af op zijn gidsen. Eric is het kanaal waardoor de helende energieën stromen, terwijl zijn spirituele helpers de daadwerkelijke healing geven. “Intuïtief voel ik aan waar ik mijn handen plaatsen moet. Soms hoef ik niet per se naar die plek en leg ik mijn handen op de rug van de cliënt. Ik weet dan dat de energie haar weg door het lichaam wel vindt en uiteindelijk aan zal komen op de plek waar zo’n stimulans wenselijk is. Ziekte, ook de fysieke manifestatie daarvan, heeft een onstoffelijke, geestelijke oorsprong. De healing vindt dan ook op dat niveau plaats. Het gaat daarbij om het herstel van de aura en het openen van de chakra’s, zodat de levenskracht weer kan gaan stromen. Soms vinden wonderen plaats, maar healing is in principe goed en fijn voor iedereen.

Niet altijd is volledig herstel het gevolg. Dat geeft niet, want het is in mijn optiek al fantastisch als je iemand van de pijn kunt verlossen.” Eric geeft aan moeite te hebben om de kern van healing in woorden te vatten. Dat komt omdat het volgens hem bij healing voornamelijk om een gevoel draait. Een gevoel waarbij je één wordt met de liefde van de spirituele wereld. Overigens speelt afstand geen rol bij verspreiding van genezende energieën. Eric licht toe: “Healing werkt door afstemming op iemands aura. Die afstemming brengt het contact ermee onmiddellijk tot stand, ongeacht de afstand tussen healer en cliënt.

Het zou wat zijn als gidsen eerst het vliegtuig moesten pakken om de bij de healing betrokken energie eerst van Nederland naar bijvoorbeeld India te transporteren! Gekkigheid, de ziel overstijgt de grenzen van de materiële werkelijkheid en de daaraan verbonden aspecten ruimte en tijd.”

 

Knock-out

Of hij nou iemands aura leest of contact legt met een overledene, Eric vindt het van het grootste belang om bezoekers aan het begin van een consult te overtuigen van zijn kunnen. Om met bewijs op de proppen te komen. Hij legt uit waarom: “Mensen die hulp zoeken zijn vaak onzeker. Vanuit die kwetsbare positie kan hen van alles aangepraat worden. Maar wanneer je, zonder informatie vooraf, binnen enkele minuten een duidelijk beeld kunt geven van werk, persoonlijkheid, hobby en andere individuele wetenswaardigheden van de desbetreffende cliënt, dan heb je diens vertrouwen gewonnen en ontstaat er een positieve flow. Een dynamiek die de kwaliteit van het verdere consult alleen maar ten goede komt.

Bovendien weet ik dan zelf dat ik op het juiste spoor zit. Dat geldt ook, misschien zelfs in nog sterkere mate, op de momenten waarop ik desgevraagd contact zoek met een overleden dierbare. Juist vanwege het troostende effect dat ervan uitgaat, wil ik alle twijfel over het voortbestaan van de ziel wegnemen. Ik wil dat men zich de reading ook na tien jaar nog herinnert en niet na twee weken al aan het twijfelen slaat: was dit wel écht mijn overleden partner? De interpretatie van de informatie die ik vanuit gene zijde aangereikt krijg, is daarbij een heikel punt. Natuurlijk, oefening baart kunst. Maar een uitdaging blijft het niettemin. Neem nu het volgende voorbeeld: een overledene reikt me het beeld aan van twee boksers die in gevecht zijn. Navraag bij de cliënte levert geen herkenning op. Geen punt, want ik weet dat wat ik aangereikt krijg altijd klopt.

Altijd betekenis heeft en een doel dient. En dus zoom ik in op het tafereel en word ik als het ware één van de boksers. Het gaat om de bokser die uiteindelijk tijdens de strijd het leven laat. Hij draagt blauwe handschoenen. De kleur blauw staat onder meer voor onbaatzuchtig dienen. En dus is de achterliggende boodschap die de overledene de ontvangster van het consult meegeven wil: doordat je jezelf wegcijfert, kunnen dominante anderen je uit het veld slaan. Kom meer voor jezelf op!

Overigens herkent de ontvangster de doorgekomen overledene uiteindelijk tóch.” Andere keren dat Eric in verbinding staat met overledenen, is de doorgegeven informatie juist heel specifiek. “Tijdens een zaaldemonstratie kreeg ik het beeld door van een elektrische gitaar. Het muziekinstrument veranderde voor mijn geestesoog in een sticker op een motor. Zo ontdekte ik binnen de kortste keren dat deze man hardrockfestivals bezocht en motor reed. Bovendien wist ik dat hij rond zijn vijftigste overleden was en lang haar had. Met zo veel rake details bleek identificatie van de overledene voor een van de bezoekers vervolgens een koud kunstje...”

Contact leggen met een overledene? Een betrouwbaar medium van Astroclub kan je hierbij helpen. 

 

Hulp op maat

Natuurlijk kan Eric, die ook werkzaam is onder de naam Eric’s Spiritual School, op verzoek proberen contact te leggen met een specifieke overledene. Maar in de meest wenselijke situatie bepaalt de spirituele wereld zélf wie tijdens seances naar voren mogen treden, zo stelt het in het Noord-Brabantse Uden woonachtige medium. “Zij hebben het meest zuivere overzicht van wat nodig is op zo’n moment en welke overledene daar het best op in kan springen. Heb je financiële of zakelijke problemen? Dan krijg je waarschijnlijk advies van iemand die daar bij leven veel mee te maken had. Heeft je vraag eerder betrekking op het relationele? Dan komt er iemand door die daar expert in was. Is het niet fantastisch dat we vanuit de andere sferen hulp op maat aangereikt krijgen?”

Soms komt Eric mensen tegen die bang zijn dat een gestorven naaste al gereïncarneerd en daardoor voor vragen niet meer bereikbaar is. Vanuit zijn kennis en ervaring kan Eric deze mensen geruststellen: “De spirituele wereld is een wereld van liefde. Die wetenschap valt niet te rijmen met de veelgehoorde stelling dat zielen binnen veertig dagen na de dood opnieuw in de stof afdalen. Het zou betekenen dat stervenden die ernaar verlangen om bijvoorbeeld hun eerder overleden partner wederom in de armen te kunnen sluiten, van een koude kermis thuiskomen. Stel je voor, een lege hemel. Onmogelijk! Nee, ik geloof dat ieder mens wacht met reïncarneren totdat al zijn of haar bekenden in de hemel verzameld zijn.”

Een overledene contacteren of iemands aura lezen, het maakt voor Eric geen verschil. “Het is en blijft schitterend werk”, zo zegt hij bijna geëmotioneerd. “Zo kun je de aura zien als het boek van de ziel. Lezing daarvan, ik scan en voel in op de kleuren, levert een schat aan informatie op. Niet alleen bekende feiten en een situatieschets van de huidige stand van zaken, maar ook beschikbare talenten, mogelijke karakterologische valkuilen en potenties richting de toekomst. Zaken waarvan jij je niet of nauwelijks bewust bent, komen in het volle licht te staan. De bekwaamheid om het leven te leven dat jou voor ogen staat, neemt daarmee exponentieel toe.

Dromen worden zo sneller waargemaakt en wensen verwezenlijkt. Dat ik daar mijn steentje aan bij mag dragen, ervaar ik als een godsgeschenk.”

 

Verder op ParaVisie

  • Wil jij in contact komen met een spirituele coach? Chat met online paragnosten of bel met een van de mediums op de paralijn.  
  • Elke week leggen onze mediums kaarten. Bekijk nu onze wekelijkse leggingen op deze pagina over kaartleggen