paranormale voorspellingen 2020  - ParaVisie

 

De voorspellingen voor 2023 zijn uit!

Bekijk ze hier: voorspellingen 2023

 

De toekomstvoorspellingen 2020 door medium Sonja Dover

Katwijk,  13-11-2019.
Geschouwd door Medium Sonja Dover.

Elk jaar publiceert medium Sonja Dover haar toekomstvoorspellingen voor het nieuwe jaar. Ze zet haar gave in bij het voorspellen van de nationale en internationale politieke ontwikkelingen, de toekomst van BN'er, het koningshuis, sportresultaten en het weer in 2020. 

Voorspellen /Schouwen, is een van de mooiste maar ook moeilijkste dingen om te doen.
Waarom moeilijk….omdat het niet precies te voorspellen is wanneer en hoe en waar iets plaats zal vinden. En toch probeer ik elk jaar dit wel te doen. Ik zie het als een uitdaging, ook om mezelf als medium scherp te houden in de thema`s van deze tijd, de schouwing die ik hierop mag doen en de voorspellingen en inzichten die ik door mag geven.

SAMENVATTING VOORSPELLINGEN 2020

  • Nederlandse politiek, minister President Mark Rutte stelt zich niet meer herkiesbaar….
  • Klimaat, veel plastic flessen/verpakkingen wordt verboden binnen nu en drie jaar.
  • Amerikaanse verkiezingen, de sterkste kandidaat is Joe Biden en het zou mij niet verbazen als deze de nieuwe president van de V.S. wordt.
  • Prinses Amalia, vertrekt naar China in winter/voorjaar 2020. (al voorspelt in 2019).
  • Rafael van der Vaart – wordt weer opnieuw vader (meisje).
  • Ruud de Wild – stopt met radio
  • Andre Hazes jr. – privé loopt niet zo lekker, zang carrière ontwikkelt zich goed, maar houdt het toch niet lang vol. Te weinig rust / pauze`s.
  • Songfestival, volgens mij levert Nederland een vrouwelijke zangeres voor het Songfestival. Nederland zal bovenaan eindigen in de finale.

 


 

 

NEDERLANDSE POLITIEK

Het stem gedrag van de Nederlanders is drastisch aan het verschuiven. De linkse partijen zullen dan ook veel stemmen krijgen. Veel ministers zullen verdwijnen.
Wat ik al eerder heb gezegd: President Mark Rutte stelt zich niet meer herkiesbaar….Hij twijfelt of hij aan blijft als Minister President. Hij constateert, dat men niet meer op een lijn met elkaar zit in zijn politieke partij VVD.
Er is veel aan het veranderen binnen alle partijen en mede daardoor ontstaan er veel kleine nieuwe partijen.

Boeren problematiek, Terecht dat ze aan de bel hebben getrokken. Er komt voordat het nieuwe jaar aanbreekt betere vergunningen en regels.

 

Bouw problematiek, De nieuwe regels die begin 2020 in werking treden, zullen nieuwe en meer woningbouw mogelijk maken. Een voorlopige wet zal al in eind november 2019 in werking treden om de nu half afgebouwde woningen door te kunnen laten gaan en af te bouwen.
Veel burgerinitiatieven om met elkaar te wonen in koop vorm, zullen gesubsidieerd worden m.n. de oudere mens.
Wonen in Europa is in veel  landen bijna onmogelijk door huizen te kort, behalve in Noorwegen, Denemarken en Zweden.


Stikstof problematiek, Men wil de kilometer snelheid terug dringen op de autowegen van 120/130 km naar 100 km, wat snel zal plaats vinden. Er zal hierdoor eerst veel file problematiek ontstaan, wat zich later opheft.
Bedrijven/fabrieken/vliegtuigen worden aan banden gelegd, wat eind 2020/begin 2021 in werking gezet zal worden.
Gaskachels en C.V. ketels in privé woonhuizen moeten worden omgezet. Een proces wat traag op gang komt i.v.m. centrale zonnepanelen die geplaatst moeten worden aan de rand van woongebieden.
Veel plastic flessen/verpakkingen wordt verboden binnen nu en drie jaar.
Het stikstof/milieu probleem wordt NU aangepakt.
 

Leraren problematiek, Lesgeven wordt onvoldoende opgewaardeerd door het publiek/ouders. Men kijkt teveel naar de uitkomst rapport cijfers i.p.v. sociaal gedrag van het kind en wat het leert.
 Alleen kijken naar kennis overdracht via de leraren in deze huidige maatschappij…. Is te weinig.  Sociaal gedrag & cultuur verschillen vragen ook volop aandacht.
Er komt structureel geld vrij voor leraren en onderwijs systemen, maar ook komt er geld vrij voor nieuwe onderwijs systemen. De oudere leraar (soms al gepensioneerd) wordt opnieuw ingezet om les te kunnen geven, maar ook op de Pabo wordt de oudere leraar ingezet.

 


 

 

BUITENLANDSE POLITIEK

Presidentsverkiezingen VS is op 3 november 2020.
12 mannen en 5 vrouwen stellen zich verkiesbaar voor het Presidentschap.
Bernie Sanders, Michael Bennet, Joe Biden en Elisabeth Warren zijn de 4 sterkste kandidaten tegen over de 45ste President, genaamd Donald Trump. De sterkste kandidaat is Joe Biden en het zou mij niet verbazen als deze de nieuwe president van de V.S. wordt.

Situatie Syrië/Iran, lijken etnische en/of religieuze groeperingen tegenover elkaar komen te staan.
Helaas zal in deze Burgeroorlog opnieuw weer veel slachtoffers vallen.
 Politiek gezien willen de landen; V.S., Israel, Rusland, Iran, mee beslissen en bemiddelen i.v.m. eigen belang; levering militaire voertuigen / politiek beleid.

De Brexit

Groot Brittannië,  een groot eiland wat groot zal blijven met grensverdeling;

Schotland, Ierland, Engeland, met handels overeenkomsten en verdragen.
De handel tussen Schotland/Ierland/Europa wordt in positieve verdragen ontwikkeld.
Engeland zal een groot deel van de Handels opdrachten uit Europa mislopen en richt zich mede daardoor meer en meer op de V.S.
Schotland en Ierland zullen zich meer en meer richten op Europa, denk vooral ook aan visserij.

 

 

De politiek rechts, denkende mens groeit gestaag door in Europa: Spanje, Portugal, Frankrijk en Duitsland. Enorm veel duidelijke verdelingen in Europa.
In Duitsland is de twee deling zeer groot en zichtbaar duidelijk.

Rechts denkend, groeit gestaag door, zoals ook in Frankrijk, Polen, Tsjechië, Hongarije, Kroatië, het voormalig Joegoslavië, Roemenie,landen grenzend aan Rusland, maar ook in Zwitserland/Oostenrijk is het al gaande.

Italië, heeft veel  met vluchtelingen te maken, maar Italië wil ook politiek gezien zijn handel sterker maken in eigen land.
Europa, als je kijkt naar politiek Europa dan is er een duidelijke verschuiving naar rechts gaande, veel opstanden, demonstraties, vernielingen, geweld op het randje van Burger oorlogen.
Met andere woorden Europa heeft weinig nodig om de bom te laten ontploffen. Mede daardoor worden we met z`n allen alerter, angstiger en niet onterecht.

Rusland, ook in Rusland accepteert de bevolking het regeringsbeleid niet meer. De burgerprotesten nemen in aanvang toe. Grip op de bevolking begint men kwijt te raken, maar naar buiten toe wil Rusland grip houden op oorlogsgebieden i.v.m. levering oorlog materiaal.
Politiek gezien komt Rusland lijn recht tegenover China + V.S. te staan. Een lange impasse breekt aan vooral in handels verdragen.
China, is sterk en wil de wereld veroveren wat ze niet zal lukken.
Europa, wil handel in eigen gelederen houden, net zoals de V.S.
Hongkong, De burgerstrijd gaat daar nog heel lang door. Voorlopig blijven ze een eigen staat houden.
Ooit eens zullen ze bij China gaan horen. Is geen ontkomen aan.

Wereld Opinie.
Er is een sterke Negativiteit energie gaande over de hele wereld – opvallend –
Veelal heeft ook te maken met volksverhuizingen. Mensen vertrekken uit hun woonomgeving naar een totaal ander woon/leef omgeving, omdat men dit zelf wil of omdat men zich bedreigd voelt. De Westerse cultuur landen worden overspoeld door Oosterse culturen en de bevolking weet zich daarin geen (goede) houding te geven.
Ook Australië en Nieuw Zeeland worden overspoeld met aanvragen voor immigratie.


 

GOED NIEUWS - WAT GAAT ONS OPVROLIJKEN IN 2020?

-Mensen accepteren steeds minder het geweld….handelen positiever
-In het bedrijfsleven wordt steeds meer gekeken naar….waar word ik blij van in mijn werk
-Ouderen ondernemen initiatieven om anders met elkaar te wonen….hoe ouder hoe leuker
-Families willen met elkaar gaan wonen….oosterse cultuur familie denken, is nog niet zo slecht
Je zou kunnen zeggen dat het groepswonen een hernieuwde creatieve samenstelling aan het ontwikkelen is in Nederland. Jong en oud met kinderen willen dichter bij elkaar wonen, wordt positiever gemaakt.
De mensen uiten zich steeds meer wat ze wel en niet prettig vinden. Dit is opvallend.

Er is meer aandacht en begrip voor de leefwijze van de minderheden vanuit een positievere houding.
De mensen vinden meer en meer dat de media te veel negativiteit naar buiten brengt.
Een grotere groep mensen accepteert steeds minder de negativiteit van de media.

 

SHOWBIZZ BEKENDE NEDERLANDERS

Patty Brard - Nieuwe t.v. programma`s blijven op haar weg komen.
Yolanthe Cabau - zal zich gaan huisvesten in Amerika, alsook haar internet bedrijfjes, uiteindelijk komt ze terug naar Nederland.
Estelle Cruijff – wordt een T.V.  diva. Ze doet het goed.
Marieke Elzinga – zal meer radio gaan doen dan T.V.
Carlo Boszhard – Blijft veel ideeën houden, brengt dat tot uitvoering samen met zijn man. Krijgt een nieuw T.V. programma.
Tanja Jess – Opnieuw in de picture als actrice, pakt goed uit.
Irene Moors – Blijft ( nog even ) T.V. rustig rondom haar.
Isa Hoes – Komt weer in het nieuws met een nieuw toneelstuk
Jan Smit – Solotour in Duitsland, eind in zicht. Zal het mede daardoor rustiger aan gaan doen het aankomend seizoen.
Andre Hazes jr. – privé loopt niet zo lekker, zang carrière ontwikkelt zich goed, maar houdt het toch niet lang vol. Te weinig rust pauze`s.
Frans Bauer – Samenwerking tussen zijn oudste zoon ontwikkelt zich prettig. Er komt een nieuwe zomer CD uit als klapper.
Gerard Joling – we kunnen nog veel grote solo optredens verwachten. Het publiek draagt hem op handen.
Connie Witteman – ze rehabiliteert zich zelf via een nieuw internet bedrijf en dat ontwikkelt zich positief.
Ruud de Wild – stopt met radio
Dries Roelvink – Nadat hij het wat rustiger aan heeft gedaan, komt hij terug met een sterk solo tournee door  Nederland in kleine zalen.
Froukje de Both – zal najaar 2020 een belangrijk programma gaan presenteren.
Loretta Schrijver – zal een vast T.V. programma presenteren….lieve vrouw
Albert Verlinde – wil zich ook in Amerika op musicals gebied toeleggen, dat lukt traag.
Wendy van Dijk – haar blad draait goed, gelukkig zijn in de liefde wordt stabieler. Overstap SBS 6 bevalt haar niet zo goed. Toch blijft ze voorlopig zitten waar ze zit.
Chantal Janzen – Wil heel veel, heeft maar 1 lijf. Vergeet te vaak rust pauze`s te nemen, dit tempo houdt ze niet vol. Duitsland lonkt ( stille wens ).
Patricia Paay – wordt weer meer voor T.V. gevraagd om kleine bijdrage te leveren. Eigen programma komt op haar pad zowel radio als T.V.
Carry Tefsen – Het toneel ( T.V. bewerking ) doet haar persoonlijk nog steeds heel goed.
Roxeanne Hazes – Haar zang carrière groeit naar een (jong) breder publiek.
Frank en Rogier – Zullen nog twee seizoenen meedraaien, wordt goed ontvangen.
Harrie Mens – Heeft op T.V.  een duidelijke visie te melden. Ook het bedrijfsleven omarmt hem en toch laat hij het weer los. Hij houdt het bij zijn eigen T.V. programma en vindt dat meer dan genoeg. In zijn privé leven is het stiller aan het worden.
Marco Borsato – En zijn vrouw Leontine richten zich meer op elkaar. Marco coacht nogal wat jongeren en oudere talenten. De T.V.  wereld trekt hem steeds minder. Er komt ook weer een klapper van een CD van hem uit met jong nieuw talent erbij. Overweegt om periode`s in Italië door te brengen.
Beau van Erven Dorens – Zal weer een experiment doen in het buitenland om te overleven, water en kou hebben daar de boven toon in. Zijn avond programma doet het goed.
Rafael van der Vaart – wordt weer opnieuw vader (meisje).
Inge de Bruijn – vindt eindelijk de liefde van haar leven.
Nick & Simon – zullen steeds meer hun eigen weg gaan als zangers.

*fotocredit Andre Hazes Jr.: SetVexy


 

 

KONINGSHUIS

Nederland

Prinses Amalia, vertrekt naar China in winter/voorjaar 2020. (al voorspelt in 2019).
Het koninklijk paar met hun kinderen draaien goed, ook zonder hun dochter Amalia. Ook zie ik de twee moeders van de koning en de koningin wat nadrukkelijker in hun privé in beeld zijn.

Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven, zullen zich in de Goede Doelen acties minder actief opstellen.
Prinses Irene, blijft actief in woord op papier. Prinses Beatrix legt zich steeds meer toe op de kunst.

Europa

Alle Koninklijke huizen in Europa en Engeland treden steeds meer naar buiten en laten steeds nadrukkelijker hun visie horen over de veranderde normen en waarden.

Harry & Meghan, Het 2de kindje is op komst voor Prins Harry en Meghan, zij blijven voorlopig in Engeland  wonen,  maar zullen wel regelmatiger in warmere landen verblijven ter ontspanning en voor hun Goede doelen werkzaamheden.

Er zullen  twee troon aftredingen plaats vinden, maar waar in Europa?


 

 

 

 

SONGFESTIVAL

Ierland springt eruit, Spanje springt er uit. Rusland heeft weer een bijzondere act.
Nederland draait mee in de finalen. Nederland eindigt binnen de 15 bovenaan. Volgens mij levert Nederland een vrouwelijke zangeres.

 

 

 


 

 

HET WEER IN 2020

Januari 2020 start met veel wisselende sneeuw en hagel buien. Het voorjaar verloopt met mooie droge zonnige dagen maar het blijft langer koel in het voorjaar.

De zomer is dit jaar met veel droogte toch nog wisselvallig aan temperaturen, maar pas in het najaar genieten we van lange najaar zomerse dagen, met warme aanhoudende temperaturen.

De winter start dit jaar al vroeg.

 


 

 

SPORT - OLYMPISCHE SPELEN

In Japan zullen de spelen plaats vinden, voornamelijk in de plaats Tokyo.
De opening is op vrijdag 24 juli, dan start ook officieel de Olympische Spelen t/m 9 augustus.
In totaal worden er 34 sporten opgenomen in het programma.

Hoeveel medailles zal Nederland dit jaar mee terug nemen naar Nederland…..
Goud; tussen de 15 en 20 medailles
Zilver; tussen de 20 en 25 medailles
Brons; tussen de 10 en 20 medailles

 

En zo beste lezers wens ik u allemaal een mooi maar vooral boeiend 2020 toe.
Zorg goed voor uzelf en elkaar.

 


yelts

 

Sonja Dover Medium voor Mens & Bedrijf & Dier

Ik werk al sinds de jaren 80-tig zelfstandig als medium, adviseur en voor mens & dier & bedrijf.  Bekijk mijn profiel en/of kijk of ik online ben op de paralijn. Naast spiritueel coach voor ParaVisie ben ik ook begeleider van bijzondere en/of spirituele huwelijken en overlijdensrituelen. Bekijk mijn website.


 

Meer vragen over de liefde, relaties of toekomst?

Chat met mediums 0900 mediums bellen

Meer 2020 voorspellingen?

Bekijk de paranormale voorspellingen 2020 van paragnost Jan C. van der Heide. 

Bekijk jouw 2020 jaarhoroscoop

Lees meer over toekomst voorspellen