Spiritualiteit en bomen

Spiritualiteit in relaties

Waar anders dan in onze meest intieme relaties komen we zo direct in aanraking met onszelf en de wereld om ons heen? Precies daarom zijn het de meest geschikte beginpunten om onze spirituele overtuigingen te toetsen en in de praktijk te brengen. In verhouding tot de ander die ons zo na aan het hart ligt en ons een spiegel voorhoudt, komen we toe aan inzicht en verdieping. Dat is ook de overtuiging van Astrid Klompstra, online medium en relatiecounseler.

Relaties zijn volgens Astrid Klompstra krachtig werkende middelen om ons dichter bij onze authenticiteit te brengen. Hoe dieper we door een relatie geraakt worden, hoe groter de kans dat we erdoor tot bewust-zijn over onszelf komen. Astrid: “In mijn praktijk is ‘bewust-zijn’ een kernbegrip. Een mooie manier om je bewust te worden van je zelf, is te kijken in een ‘spiegel’. Er zijn vele spiegels die ons naar het Rome van bewust-zijn kunnen leiden.

De belangrijkste waar ik mee werk zijn het lichaam, het kind/de kinderen en de liefdespartner. Liefdespartners hebben naast ‘normale’ verschillen en overeenkomsten vaak een aantal diepe levensthema’s gemeen dat in dit leven vraagt om herwaardering. Overeenkomende levensthema’s trekken elkaar aan, al zien ze er vaak uit als ogenschijnlijke verschillen. Het lijkt bijna wel alsof levensthema’s stiekem de regie voeren over het verliefd-worden-op-elkaar. Ergens zit een dubbele bodem. Een liefdevolle belazering van beider zielen om tot heelheid te komen. Vaak zitten liefdespartners met betrekking tot een levensthema als seksualiteit of verantwoordelijkheid elk aan een ander uiteinde.

Kort gezegd: wat de een te veel doet, doet de ander te weinig. Voor beide partners ligt de winst in het vrij(er) worden door ook de andere kant in te sluiten en te leren kennen. Vrij worden van stelselmatig maar op één bepaalde manier kunnen zijn, reageren en handelen. Hans Stolp spreekt in dit kader over het vinden van ‘het juiste midden’.”

Wil jij contact met een spirituele relatie coach? Neem contact op met en van de coaches op de astrolijn van ParaVisie

Ja-zeggen

Astrid is relatiecounseler en in die zin direct betrokken bij de manier waarop geliefden spirituele principes in hun relatie integreren. Maar zelf past ze deze tijdens de coaching ook nadrukkelijk toe. Ze legt uit: “In relatiecoaching ervaar ik de spirituele dimensie als belangrijk. Het maakt de crisis of de problemen niet enkel tot de nodeloze ellende die het aan de oppervlakte lijkt, maar laat partners hierin meer gelaagdheid ervaren.

Als je partners kunt helpen wérkelijk te doorgronden wat er gaande is, wat hun zielen als het ware onder de oppervlakte met elkaar aan het bekokstoven zijn, dan kan dit vrede geven. Met vrede bedoel ik ‘jazeggen tegen dat wat er nu is’. Los van de vraag of het je bevalt of niet. Dit is het begin van de transformatie naar grotere vrijheid voor beide.” Een mens is van nature geneigd om pijn te vermijden. Partners in crisis verliezen vaak veel tijd en energie aan het (bek)vechten. In feite vechten ze tegen de pijn die ze van binnen ervaren, zo stelt Astrid.

Deze moet stoppen en daarom moet de ander dit of dat niet meer doen. Het is de ‘spirituele dimensie’ die hierin voor een doorbraak kan zorgen. “De spirituele dimensie heeft geen voorkeur voor pijn of plezier, alles heeft zijn plaats en kan leiden naar bewust-zijn, naar authenticiteit”, aldus Astrid. ”Juist in crisissituaties of bij spanningen is het daarom zo belangrijk eerst het verzet tegen de pijn op te geven. Te komen tot een zekere gelatenheid, tot ‘ja-zeggen tegen’. Dit opgeven van verzet leidt al direct naar meer authenticiteit. Diep verdriet en machteloosheid zijn vaak de eerste stations die je partners dan zien passeren.”

Multizintuiglijk 

De vraag is in hoeverre spirituele relatiecoaching verschilt van een reguliere therapievorm waarbij geliefden een weg uit de relatiecrisis wordt gewezen. Astrid maakt in dit verband, net zoals Gary Zukav dat doet in zijn boek ‘De zetel van de ziel’, onderscheid tussen de vijfzintuiglijke mens en de multizintuiglijke mens: “Naast de vijf zintuigen hebben ook esoterische elementen en de ziel hun plaats in Spirituele Relatiecounseling. Cliënten, hun ‘problemen’ en het proces waarin ze samen zitten, worden in een ruimere werkelijkheid geplaatst. Door zelf multizintuiglijk te werken, help ik cliënten ook op deze manier naar zichzelf en het proces te laten kijken. Dit zorgt ervoor dat hun ziel meer en meer door hun persoonlijkheid heen gaat schijnen.

Bijkomend voordeel: cliënten kunnen beter bewust blijven, zelfs in crisissituaties. Ze ervaren weliswaar pijn of boosheid, maar identificeren zich er niet meer helemaal mee.” Overigens kunnen de principes en aannames die aan spirituele relatiecoaching ten grondslag liggen ook op andere relatievormen worden toegepast. Als ze met partners op zoek gaat naar het gezamenlijke levensthema dat in de relatie nú om bewust-zijn vraagt, blijkt dit thema immers zeer geregeld al veel eerder te zijn langsgekomen: “Op vele momenten zijn er al andere spiegels in de vorm van mensen en situaties geweest, waarin ze dit stuk van zichzelf hadden kunnen zien. In relatie tot ouders, vrienden, collega’s en natuurlijk eerdere liefdespartners.

De druk om in beweging te komen, is bij spiegeling door collega’s of vrienden echter minder dwingend dan bij problemen met partner of kind. Er is dan gewoonweg meer te verliezen of te winnen. Als we kijken naar de meest motiverende spiegel, dan staat het kind overigens nog boven de partner. Dit vanwege de onvoorwaardelijke hartsconnectie.”

Authenticiteit

Op een spirituele manier omgaan met relatieproblematiek leidt bijna altijd tot meer authenticiteit, zo beweert Astrid. Een enkele keer kan het voorkomen dat juist door deze authenticiteitstoename een breuk onafwendbaar is. Astrid: “Het stoppen is dan een keuze die strookt met de zielsroep van beide of in elk geval van een van beide.” Vaker echter, brengt de spirituele aanpak mensen dichter bij elkaar. Een aansprekend voorbeeld uit de praktijk van Astrid is het verhaal van Stefan en Afke.

De relatiecoach weet zich het volgende ervan te herinneren: “Na jaren ruziën over verschil in seksuele behoefte, zoekt Stefan zijn heil buiten de deur. Hij ontmoet Petra die soortgelijke discussies in haar huwelijk heeft. Ze besluiten hun partners niets te vertellen. Als Afke op een dag toch ontdekt dat Stefan een affaire heeft, is het hek van de dam. Na een tijdje apart wonen, besluit zij echter opnieuw met hem in gesprek te gaan. Dit doen ze bij mij in de praktijk.

Zonder in details te treden, ontdekken beide gaandeweg diep verscholen pijnen vanuit hun kindertijd. Deze pijnen brachten beide ertoe zich in te graven in een ingenomen positie ten aanzien van seksualiteit. Stefan wil volgens Afke altijd. Afke wil volgens Stefan nooit. Bij beide bleek dit ‘probleem’ oplosbaar door te kijken naar de onderliggende thematiek. Wat wilde Stefan eigenlijk écht ontvangen en probeerde hij via seksualiteit te krijgen? En wat wilde Afke eigenlijk niet meer, wat zij via haar ‘nee’ tegen seksualiteit probeerde vorm te geven? Langzamerhand ontdekten Stefan en Afke dat ze elkaar precies op hun gevoelige plek raakten. Toen ze hiervoor verantwoording konden nemen omdat ze het nut op spiritueel niveau inzagen, kon een helingsproces voor beide beginnen. Hun huwelijk heeft zich verdiept op emotioneel en spiritueel niveau. Zowel Stefan als Afke alsook hun samenzijn heeft aan authenticiteit gewonnen.”

 

Verder op ParaVisie

  • Wil jij in contact komen met een spirituele coach? Chat met online paragnosten of bel met een van de mediums op de paralijn.  
  • Elke week leggen onze mediums kaarten. Bekijk nu onze wekelijkse leggingen op deze pagina over kaartleggen